“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

6 สาเหตุก่อความเครียด เบียดเบียนคนวัยทำงาน

6 สาเหตุก่อความเครียด เบียดเบียนคนวัยทำงาน

ถ้าคุณกำลังเครียดเพราะเรื่องงาน ลองมาดูสาเหตุกันดีกว่าว่าเป็นเพราะเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ถ้าใช่ละก็มาแก้ปัญหาเพื่อทำลายความเครียดซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ กันเถอะ

 
 1. ปริมาณงาน ลองพิจารณาดูว่าปริมาณงานที่คุณได้รับมากไปหรือไม่ คุณต้องทำงานเป็นเวลานานจนดึกดื่นหรือเปล่า ถ้างานเยอะไปจริงๆ คุณควรแจ้งให้หัวหน้าทราบเพื่อให้เขาจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับบุคคล และงบประมาณของบริษัท
   
 2. วิธีบริหารงาน ถ้าคุณต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระบบ การบริหารงานล้มเหลว อาจทำให้คุณเกิดความเครียดได้ง่าย คุณควรแก้ปัญหาด้วยการประชุมเพื่อชี้แจงถึงปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนวางแผนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น

 

 1. ความสัมพันธ์ของคน หลายครั้งที่ปัญหาเรื่องคนใหญ่กว่าปัญหาเรื่องงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างพนักงานด้วยกัน ระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย หรือระหว่างคนทำงานกับลูกค้า ฯลฯ บริษัทควรจัดให้มีการสังสรรค์ นันทนาการ ในหมู่ผู้ทำงานทุกระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างลูกน้องกับเจ้านายให้การทำงานราบรื่น
   
 2. ระเบียบในการทำงาน ถ้าบริษัทมีกฎระเบียบหยุมหยิมมากเกินไป หรือมีเป้าหมายในการทำงานไว้สูงเกินไป อาจก่อให้เกิดความเครียดในที่ทำงานได้ง่าย บริษัทควร งดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น และยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น
   
 3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน ถ้าพนักงานต้องทำงานโดยไม่เห็นความก้าวหน้าในอนาคต  หรือต้องทำงานซ้ำซากน่าเบื่อนานๆ อาจทำให้เครียดได้ในระยะยาว บริษัทควรมอบหมายงานที่ท้าทาย และใช้ทักษะ ความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าด้วย
   
 4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เสียง กลิ่น อุณหภูมิ ความแออัด  ฯลฯ ล้วนทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย บริษัทควรจัดให้สภาพแวดล้อมผ่อนคลาย น่าทำงาน

 

เมื่อทราบปัญหาเหล่านี้แล้วต้องรีบแก้ไขและประเมินผลเป็นระยะๆ ต่อไปว่าได้ผลหรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดมากที่สุดนั้นไม่ใช่บริษัท แต่เป็นตัวเรานั่นเอง

 140
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์