“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

7 เทคนิค รับมือความเครียดในที่ทำงาน

7 เทคนิค รับมือความเครียดในที่ทำงาน

คนวัยทำงานมักได้รับความกดดันจากหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากเรื่องงานแล้วหลายคนยังมีภาระส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบ จนทับถมกันกลายเป็นความเครียด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ ลองมาดู 7 เทคนิคคลายความเครียด และป้องกันความเครียดสะสมสำหรับวัยทำงานกันดีกว่า

1.  เมื่อเกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ต้องรู้จักตั้งสติให้ทัน เช่น นับ 1-10 หายใจเข้าลึกๆ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ ถ้าทำได้ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดหรือคนที่กำลังขัดแย้ง จะช่วยลดโอกาสปะทะกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดในระยะยาว

2. พูดโดยยึดเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มั่นใจ และเปิดใจรับฟังผู้อื่นเสมอ

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. บริหารเวลาโดยเรียงลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของงาน เมื่อเลิกงานแล้วก็ควรปล่อยวาง ไม่นำงานกลับมาทำหรือคิดเรื่องงาน นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ

5. ตั้งเป้าหมายในงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะการตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจะสร้างความกดดันให้ตัวเองและคนรอบข้าง

6. ไม่ควรยืมเงินทองหรือของมีค่าในที่ทำงาน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิดใจกันในที่ทำงานได้

7. หาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องพุทธศาสนาหรือหลักจิตวิทยา เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้รับมือกับความเครียดของตัวเอง

สุดท้ายนี้ ถ้าทำตามวิธีต่างๆ แล้วยังรับมือกับความเครียดไม่ได้ ลองขอรับบริการปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 84
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์