“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ฝึกเจริญสติให้หัวใจแข็งแรง

ฝึกเจริญสติให้หัวใจแข็งแรง

หลายคนคงพอรู้มาแล้วว่าความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าล้วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งสิ้น ซึ่งความเครียดก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งคนเรามักพบเจอกับความเครียดในชีวิตประจำวันอยู่เสมอๆ ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ การจัดการความเครียดที่เหมาะสมจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ดี จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญสติที่ช่วยลดความเครียด หรือ MBSR (Mindfulness-based stress reduction) มาช่วยในการบำบัดรักษาความเครียดทั้งในคนปกติและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

โดยแนะนำให้ทำกิจกรรม ดังนี้

1.การสำรวจร่างกายและความผิดปกติของตนเองอย่างมีสมาธิ

2.การทำสมาธิในท่านั่ง อาจทำต่อเนื่องไปจนถึง 30 นาที

3.การเจริญสติในขณะเดิน อาจทำต่อเนื่องไปจนถึง 30 นาที 

4.การเจริญสติในการรับประทานอาหาร มั่นใจว่าทุกครั้งรับประทานอาหารที่เหมาะสม

5.การฝึกลมหายใจเข้าออก ครั้งละ 3 นาที          

6.การเรียนรู้และกิจกรรมที่ช่วยให้จิตเบิกบาน เช่น ออกกำลังกาย พูดคุยกับที่ปรึกษา

7.การปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ เรื่องของความวิตกกังวล และ อาการซึมเศร้า

 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการนำโปรแกรมการเจริญสติเพื่อลดความเครียดมาใช้ในการลดอาการเหนื่อยล้าและอาการซึมเศร้า ลดความวิตก ลดความเครียด ความดันโลหิต และลดน้ำหนักได้ ซึ่งหากใครที่กำลังเผชิญกับความเครียดอยู่ อยากให้ลองฝึกเจริญสติและทำสมาธิกันดู นอกจากจะช่วยจัดการในเรื่องของความเครียดได้แล้ว ยังดีกับหัวใจของเราอีกด้วย สามารถทำได้ไม่ยากและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อหัวใจที่แข็งแรง

 

เอกสารอ้างอิง

Parswani, M. J., Sharma, M. P., & Iyengar, S. (2013). Mindfulness-based stress reduction program in coronary heart disease: A randomized control trial. International Journal of Yoga, 6(2), 111–117. http://doi.org/10.4103/0973-6131.113405

 63
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์