“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ร้องเพลง ให้สุขกาย สบายใจ

ร้องเพลง ให้สุขกาย สบายใจ

การร้องเพลง หรือการขับร้องเพลง คือการเปล่งเสียงออกเป็นทำนอง ให้มีจังหวะแน่นอนและสม่ำเสมอในการร้อง ต้องมีการกักเก็บลมหายใจให้ถูกต้อง และขับร้องเพลงออกมาอย่างมีสมาธิ ในการเลือกเพลงที่จะร้องควรคำนึงถึงจังหวะ ความไพเราะ ความง่ายต่อการร้อง และความใกล้เคียงกับระดับเสียงของเราด้วย อย่างไรก็ตามการร้องเพลงเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องร้องบนเวทีหรือต่อหน้าผู้คน แต่เป็นการร้องให้เรามีความสุข มีความพอใจและสนุกไปกับการร้องเพลง ร้องเพลงในเวลาที่อยากร้องหรือในเวลาว่าง เพื่อตั้งใจบำบัดตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวให้มีความสุข ปลดปล่อยทางอารมณ์ และคลายเครียดไปด้วย

 

ประโยชน์ของการร้องเพลง

 • ฝึกการหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรง
 • ฝึกการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ การใช้ภาษา
 • ฝึกการฟัง การได้ยิน
 • ฝึกให้เกิดความกล้าแสดงออก
 • ฝึกสมาธิให้เกิดความสงบ
 • ฝึกให้ผ่อนคลายอารมณ์ คลายเครียด มีประโยชน์สำหรับผู้ห่วยโรคหัวใจ

วีธีการฝึกหายใจให้ปอดขยาย พร้อมกับการร้องเพลง

 1. ยืนตรง สองเท้าห่างกันความกว้างเท่าระยะหัวไหล่
 2. เหยียดแขนให้สุด ยกขึ้นเหนือศีรษะให้สุด
 3. หายใจเข้า นับ 1 2 3 พร้อมเขย่งเท้าขึ้น
 4. ผ่านลมหายใจออกยาวๆ นับ 1 2 3 4 5 6 ขณะวางส้นเท้าแตะพื้น
 5. ทำซ้ำไป-ซ้ำมา

 

วีธีร้องเพลงเบื้องต้น

 1. หาเพลงที่ชอบมาฟังหลายๆรอบ
 2. ฮัมเพลงให้ถูกตามจังหวะและทำนอง โดยไม่สนความถูกต้องของเนื้อเพลง
 3. ฝึกการจำเนื้อเพลง ด้วยการอ่าน การร้องตาม
 4. เมื่อร้องได้แล้ว ให้ใส่อารมณ์และความรู้สึกแทรกเข้าไปในบทเพลงด้วย

 

เอกสารอ้างอิง

 -กองการแพทย์ทางเลือก(2560) ดนตรีบำบัด,  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

-กลุ่มดนตรีบําบัด (2554) แนวทางการใช้ดนตรีบําบัด สําหรัผู้ป่วยและผู้พิการทางกาย พ.. 2554 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3361
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์