“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ไม่อยากรักพัง ต้องพักให้พอ

ไม่อยากรักพัง ต้องพักให้พอ

 

         คงไม่มีคู่รักคู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยมีเรื่องขัดใจกันเลย เมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอาจช่วยทำให้คู่รักเข้าใจกันและกันมากขึ้น แต่ความขัดแย้งที่ยากเกินจะแก้ก็ทำลายความสัมพันธ์เช่นกัน และความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ไม่ยืนยาวก็ส่งผลเสียตั้งแต่จิตใจไปจนถึงร่างกาย บ่อเกิดแห่งความขัดแย้งมีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือตัวความสัมพันธ์เองที่เสื่อมถอยลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่เรามักมองข้ามคือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ

           

        เป็นที่รู้กันดีว่าคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอมักจะหงุดหงิดง่าย และรับมือกับอารมณ์ด้านลบได้ไม่ดีนัก การศึกษาของ Amie M. Gordon และ Serena Chen จาก University of California ได้บอกกับเราว่า การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอทำให้คู่รักไม่เข้าใจกันจนอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ในการศึกษานี้ผู้ทำการทดลองให้คู่รัก 71 คู่ ประเมินคุณภาพการนอนหลับ บอกสาเหตุการทะเลาะกับคู่รักและเลือกพูดคุยถึงปัญหานั้นกับคู่รัก โดยกำหนดเวลา 5 นาที หลังจากนั้นให้ทั้งสองคนประเมินอารมณ์ของตัวเองและคู่รักของตน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากเดาความรู้สึกของคู่รักตนได้น้อยลงแล้ว คู่รักของพวกเขาเองก็เดาอารมณ์ของพวกเขาได้น้อยลงเช่นกัน

       

        ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจาก ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอมักเหนื่อยเกินกว่าจะแสดงความรู้สึกทางสีหน้า ใช้น้ำเสียงเรียบนิ่ง ทำให้คู่สนทนาไม่สามารถคาดเดาความรู้สึกได้ ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คนเราเข้าใจความคิด ความรู้สึก รวมถึงเจตนารมณ์ของอีกฝ่าย จนอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้

 

        การอดนอนนอกจากจะทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้ว ยังส่งผลถึงจิตใจด้วย ความเหนื่อยล้าเล็กน้อยอาจทำให้เราเผลอเข้าใจใครผิด หรือทำให้ใครเข้าใจผิดจนกลายเป็นเรื่องปานปลายได้ ซึ่งหมายถึงบุคคลรอบตัว สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่เเค่คู่รักเท่านั้น ดังนั้นเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง หันมาจัดเวลาทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นระเบียบแบบแผน หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยร่างกายเราต้องการพักผ่อนประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวันนะคะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

Amie M. Gordon, Serena Chen. (2013). The Role of Sleep in Interpersonal Conflict.Social Psychological and Personality Science, 5, 136-175.

 479
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์