“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

แช่น้ำอุ่น ให้ผ่อนคลาย

แช่น้ำอุ่น ให้ผ่อนคลาย

 

         คนไหนที่ชอบว่ายน้ำหรือออกกำลังกายในน้ำ อาจจะติดใจอยากมีสระว่ายน้ำหรืออ่างอาบน้ำเป็นของตนเองที่บ้าน หากมีกำลังทรัพย์มากเพียงพอ อาจจะสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวหรืออ่างอาบน้ำหรือจากุชชี่ที่สามารถฉีดน้ำอุ่นไว้ใช้ที่บ้าน หากไม่สะดวกก็หาเวลาว่างไปแช่ตัวแช่น้ำอุ่นที่ฟิตเนสคลับ สถานเสริมความงาม หรือสระว่ายน้ำเพื่อสุขภาพใกล้บ้านก็ได้

การแช่ตัวในอ่างอาบน้ำหรือจากุชชี่ (Jacuzzi) ถือเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอ่างน้ำวน เป็นรูปแบบที่อาศัยการใช้แรงดันน้ำ อุณหภูมิของน้ำ โดยการลงอาบแช่น้ำอุ่นในอ่างน้ำวนที่มีหัวฉีดที่พ่นน้ำออก เพื่อทำการนวดส่วนต่างๆของร่างกาย ตามกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อของร่างกายจะช่วยลดอาการปวด และอาการข้อติด และมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมา ผสมในน้ำด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอ่างน้ำวนคือประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส ฟองอากาศที่สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายจะกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง และกดนวดเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และน้ำเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแรงจากกระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกัน

 

ข้อแนะนำสำหรับการแช่น้ำอุ่น

  1. ควรต้องปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนที่จะแช่น้ำร้อนในการออกกำลัง
  2. น้ำที่ใช้ควรมีอุณหภูมิระหว่าง  30-40 องศาเซลเซียส
  3. สำหรับการแช่ไม่ควรเกิน 10 – 15 นาที ต่อครั้ง จากนั้นหยุดพักสักครู่ค่อยลงแช่ใหม่
  4. ควรจะเริ่มที่อุณหภูมิไม่สูงก่อน และค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
  5. เด็กและผู้สูงอายุ อาจจะเกิดปัญหาเรื่องอุณหภูมิในร่างกายสูงไป ต้องระวังเป็นพิเศษ
  6. สำหรับผู้สูงอายุ หรือมีข้ออักเสบ จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือเวลาขึ้นหรือลงจากสระหรืออ่าง เพราะอาจลื่น เสี่ยงต่อการหกล้มได้
  7. สำหรับหญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
  8. หมั่นตรวจอุณหภูมิของน้ำก่อนและระหว่างอยู่ในน้ำ หากร่างกายรู้สึกร้อนไปให้เปิดน้ำเย็นช่วย หรือขึ้นจากสระน้ำสักครู่
  9. ไม่ควรใช้น้ำร้อนหลังจากการดื่มสุรา เพราะอาจจะทำให้ความดันขึ้นสูง ช็อค หมดสติได้

 

มาแช่น้ำอุ่น ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อกันนะคะ

 

เอกสารอ้างอิง

อารีวรรณ กลั่นกลิ่น และคณะ (2556) เอกสารความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, กรมสนับสนุนบรอการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ

ปัทมาวดี สิงหจารุ (2559) การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ, โอเดียนสโตร์:กรุงเทพฯ

 9243
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์