“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

การพูดอย่างไรให้มีความสุข

การพูดอย่างไรให้มีความสุข

 

          ในทุกๆวันมนุษย์เราก็ต้องสื่อสารกับคนอื่น พูดกับคนอื่น เพื่อสร้างมิตรภาพและสัมพันธไมตรี ไม่ว่าจะเป็นกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมงาน แม้แต่คนที่ไม่รู้จักมาก่อนแค่เดินเจอกันระหว่างทางในแต่ละวัน ทีนี้เราควรจะมีศิลปะการพูดอย่างไรให้สื่อสารออกมาได้ดี ผู้พูดและผู้ฟังมีความสุข ปราศจากการเข้าใจผิดหรืออารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งอาจจะส่งผลต่ออารมณ์โมโหหรือก่อให้เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาได้

 

ศิลปะการพูดที่ดีมีอะไรบ้าง

  1. คิดก่อนพูด คำพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาก พูดอะไรออกไปแล้วต้องให้เกิดความรู้สึกดีดีกับทั้งผู้พูดและผู้ฟัง คิดในแง่ดี คิดในเชิงบวก อะไรที่เสี่ยงต่อการปะทะคารม ก็ควรหลีกเลี่ยง
  2. คำพูดเป็นนายเรา พูดออกไปแล้วต้องทำให้ได้ ต้องเป็นความจริง ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียความรู้สึก หรือหมดความเชื่อถือและศรัทธาในตัวเรา
  3.  พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ย่อมเป็นที่ประทับใจคนฟัง พูดให้มีหางเสียง ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล สื่อถึงความเป็นมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ
  4. พูดแบบจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวง การพูดเปิดใจให้ตรงไปตรงมาและต้องรักษาน้ำใจผู้ฟัง การพูดแบบจริงใจ จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกได้ถึงความจริงใจ มิตรภาพที่แท้จริง นอกจากความสบายใจของเราแล้ว ยังจะได้ตำแหน่งเพื่อนแท้เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆด้วย
  5. ไม่ควรพูดคุยเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น หรือนินทาผู้อื่น แม้จะสนุกปากในวงเพื่อนมากแค่ไหน เเต่เราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนที่เราพูดถึงด้วย อาจทำให้เกิดความขุ่นเคืองโดยที่เราไม่รู้ตัวได้
  6. พูดเรื่องที่คนฟังสนใจ ข้อนี้สำคัญมากซึ่งหลายคนก็มองข้ามไป แต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่มาพูดคุยกัน หากเป็นหัวข้อที่ทุกคนในวงสนทนาชอบและเข้าใจเหมือนๆกัน จะส่งผลให้บรรยากาศการสนทนาสนุกสนานมีความสุข เช่น ถ้าเป็นวงสนทนาของเพื่อนผู้หญิงที่รักสวยรักงาม คงหนีไม่พ้นเรื่องการแต่งหน้า แต่งตัว กระเป๋า รองเท้า หากเป็นวงสนทนานักธุรกิจ อาจสนใจเรื่องหุ้น การลงทุน เป็นต้น
  7. เมื่อเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ให้เกียรติผู้ร่วมวงสนทนา ไม่พูดแทรก พูดขัด ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ เวลาเราพูดคุยกับเพื่อนย่อมมีบางคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป หรือพูดผิดประเด็นไป เราต้องเคารพความคิดเห็นด้วย ไม่ควรดูถูกหรือมองเขาไม่ดี เพราะอาจทำให้คนอื่นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ออกมาด้วย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการโต้เถียง หรือใช้อารมณ์เหนือเหตุผล

 

ใครว่าศิลปะการพูดไม่สำคัญ การพูดที่ดีทำให้เราเป็นที่รักของทุกๆคน พูดส่งความสุขให้กับคนรอบข้าง เป็นที่ปรึกษาที่ดีในหมู่เพื่อนฝูง และสุดท้ายความสุขนั้นก็จะกลับเข้าหาเราเอง

 

 

เอกสารอ้างอิง

- การพูดดีและพูดเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร (2557) เข้าถึงได้จากhttp://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=6992

- บทความออนไลน์ "ทําอย่างไร?.. ให้เจ้านายและเพื่อนๆ ที่ทํางานรักเรา" เข้าถึงได้จากhttp://reo06.mnre.go.th/home/images/upload/file/report/work.pdf

- วิสาขา บุญทศ (2556) สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be healthy 24 Hour, ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์:นนทบุรี

 

 7666
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์