“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

จัดตารางการผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน

จัดตารางการผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน

 

          ในแต่ละวันนอกเหนือจากการเรียน การทำงานแล้ว ร่างกายเราจำเป็นจะต้องมีการผ่อนคลายประกอบด้วย ต้องจัดกิจกรรมลงไประหว่างวัน เพื่อช่วยทำให้เราอารมณ์ดี ไม่เครียดไปทั้งวัน จัดตารางและนำกิจกรรมเหล่านี้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วย

 1. ต้องให้เวลาตัวเองในการผ่อนคลายระหว่างการทำงานประจำ ในการทำงานแต่ละวันอย่ามุ่งแต่งานจนทำให้เกิดมีความเครียดแอบแฝงให้เวลาสบาย ๆ กับตัวเองด้วยการทำกิจกรรมผ่อนคลายที่ไม่รบกวนเวลาทำงาน เช่น
 • ให้เวลาจิบกาแฟสบายๆ 3 – 5 นาที ก่อนเข้างานหรือช่วงพัก
 • งีบหลังอาหารกลางวัน  10 -15  นาที เพื่อทำให้สมองปลอดโปร่ง
 • นั่งหลับตาแบบสบายๆ  5  นาที หลังทำงานต่อเนื่องมาเกิน 2  ชั่วโมง
 • อ่านหนังสือที่ชอบเวลาพักหรือดูภาพสวยๆ ในเวลาพัก
 • ฟังเพลงผ่อนคลายสบายๆ ขณะทำงานหรือเมื่อว่างจากงาน
 1. สอดแทรกเวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ เวลาหลังเลิกงาน ในวันหยุด เช่น ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ทำงานอดิเรก อ่านหนังสือ ทำอาหาร ทำขนม       
 2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม สังสรรค์สมาคมหรือชมรมที่สนใจ เป็นการคลายเครียดโดยอาศัยการอยู่กับเพื่อน ทำให้ได้พูด ได้ระบาย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว เช่น สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. แช่น้ำอุ่นหรืออาบน้ำอุ่นสบายๆ ประมาณ 10-15 นาที ก่อนนอนจะสบายที่สุด อาการเครียดจะลดลงได้อย่างดี วิธีนี้ลดได้ทั้งความเครียดทางร่างกายและจิตใจ อาจใช้การอาบน้ำอุ่นจากฝักบัวสลับน้ำเย็นประมาณ 15 นาที
 4. สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำกายบริหารหรือเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายก่อนนอนทุกคืน นอกจากจะสามารถจัดการกับสติได้แล้ว ยังทำให้กล้ามเนื้อได้ยืดเหยียด ผ่อนคลายได้ด้วย
 5. ดื่มนมอุ่นๆหรือรับประทานกล้วยก่อนนอน เนื่องจากมีสารอาหารที่ช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย หลับสบายและอารมณ์ดี พร้อมกับการนอนหลับฝันดี นอนหลับสนิทได้ตลอดคืน 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กุลยา ตันติผลาชีวะ 2561, พลังสุขภาพสมอง Healthy Brain, เพชรประกาย:กรุงเทพฯ

Vishwavidyala, D. U. P. C. V., Sansthan, E. G. A., Upadliyay, A. H. P. D. D., Go, P. C. V. V. E., & Sansthan, A. (2011). Melatonin milk; a milk of intrinsic health benefit: A review. International Journal of Dairy Science, 6(4), 246-252.

 

 1469
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์