“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เรียนนวดผ่อนคลายด้วยตัวเอง

เรียนนวดผ่อนคลายด้วยตัวเอง

 

          การนวดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคลายเครียด ปรับอารมณ์และผ่อนคลายอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องออกไปนวดที่อื่น หรือให้หมอนวดผู้เชี่ยวชาญทำการนวดให้ สำหรับคนที่พอมีเวลาและพร้อมจะเรียนรู้ การนวดด้วยตนเองนั้นไม่ยากเลย และยังประหยัดเงินประหยัดเวลาได้อีกด้วย การนวดตนเอง (Self-massage) อาศัยหลักการนวดตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่เป็นการนวดแบบง่ายๆ สบาย ค่อยๆฝึกทำ ฝึกท่าทาง เมื่อครบกระบวนการแล้ว ก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายได้ผ่อนคลายเต็มที่

ขั้นตอนการนวดมี ดังนี้

  1. ใช้อุ้งปลายนิ้วทั้ง 5 นิ้ว ของมือ 2 ข้าง นวดลงไปบนหนังศีรษะเบาๆ ให้ทั่วทั้งศีรษะ
  2. เมื่อนวดทั่วศีรษะแล้วใช้อุ้งปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางกดนวดริมใบหูด้านในเบาๆ ตั้งแต่ต้นใบหูตรงขมับเรื่อยไปจนถึงติ่งหู ทำทั้ง 2 ข้าง
  3. จากติ่งหูให้นวดใบหูจากติ่งหูกลับขึ้นไปที่กกหูเป็นวงกลมช้าๆ  โดยจับใบหูแล้วนวดเลื่อนวนไปถึงกกหู
  4. จากนั้นใช้มือทั้ง 2 ข้างลูบกล้ามเนื้อลำคอ โดยเริ่มจากท้ายทอยลงมาด้านหน้าลำคอเบาๆ 3  ครั้ง
  5. วางมือลงบนหน้าผาก โดยให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างจรดกันที่แสกหน้า แล้วลูบมือออกไปทางด้านข้างไปสุดที่ขมับช้าๆเบาๆ 5 ครั้ง
  6. นวดกล้ามเนื้อบนกระดูกรอบลูกตาโดยเริ่มต้นจากดั้งสันจมูกใกล้ตา โดยใช้ปลายอุ้งนิ้วชี้คลึงหมุนไปรอบๆลูกตา (ระวังอย่านวดถูกลูกนัยน์ตา)
  7. จากนั้นนวดสันจมูกทั้ง 2 ข้าง จากดั้งจมูกลงมาที่ปลายจมูกโดยใช้ปลายอุ้งนิ้วชี้
  8. วางอุ้งนิ้วทั้งหมดลงบนกระดูกกรามเริ่มจากจอนผม นวดเรื่อยลงมาช้าๆ จนบรรจบกันที่คาง
  9. เมื่อนวดถึงคางแล้วใช้ปลายนิ้ว ดึงหน้าคางให้ยืดลงมาทางคอเบา ๆ
  10. ไขว้มือซ้ายมานวดไหล่ขวา ส่วนมือขวาให้ยึดเกาะไว้ในท่าที่สบาย เมื่อนวดทั่วแล้วให้ทำไหล่ซ้ายเช่นเดียวกัน

เมื่อทำครบขั้นตอนให้หลับตา เพ่งความรู้สึกไปที่นิ้วมือ ผิวหนังร่างกาย ตามลำดับ ทำจิตว่างแล้วค่อย ๆ คลายความเครียดของร่างกายที่ละส่วนจากศีรษะถึงปลายเท้า โดยหายใจลึกๆ และช้าๆ การนวดตนเองนี้ไม่มีกำหนดเวลาให้ทำไปทีละขั้นตอน หรือวนขั้นตอนตามสะดวก เมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หยุดพัก เมื่อรู้สึกเครียดหรืออยากผ่อนคลายค่อยมาทำใหม่ได้ไม่จำกัดครั้ง

 

เอกสารอ้างอิง

กุลยา ตันติผลาชีวะ 2561, พลังสุขภาพสมอง Healthy Brain, เพชรประกาย:กรุงเทพฯ

 

 1333
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์