“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

สนุกกับงานอดิเรก ให้เพลินอารมณ์

สนุกกับงานอดิเรก ให้เพลินอารมณ์

 

          การหากิจกรรมทำยามว่างหรือที่เราเรียกว่างานอดิเรกนั้น เป็นหนทางหนึ่งของการผ่อนคลายอารมณ์ เป็นการฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า หากเราสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ทำให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นอกจากผ่อนคลายความเครียดแล้วยังเป็นการได้มาซึ่งความสนุกสนาน ความสนใจในการทำงานนั้นจริงๆ โดยอาจไม่คำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนอย่างอื่นเลยก็ได้ เช่น การอ่านหนังสือ การออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา การสะสมของที่ระลึก สะสมแสตมป์ การวาดรูป ปลูกต้นไม้ เป็นต้น การเลือกงานอดิเรกให้เหมาะกับตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ตนเองต้องพร้อมด้วยความชอบ ความถนัด หรือความสนใจเป็นหลัก

 

  • ควรเลือกตามความถนัด ความรู้ ความสามารถ เช่น บางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ของการดูแลต้นไม้มาก่อนหน้านี้ บางคนชอบและมีพรสวรรค์ทางการร้องเพลง เล่นดนตรี งานศิลปะวาดรูป
  • ควรคำนึงถึงสุขภาพ งานอดิเรกของในกลุ่มของกิจกรรมการออกกำลังกาย จำเป็นต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของร่างกาย โรคประจำตัว อายุของร่างกายและความเหมาะสมของประเภทและความหนัก-เบาของการออกกำลังกายด้วย รวมถึงการป้องกันอาการบาดเจ็บระหว่างเล่นกิจกรรมนั้นๆ หากร่างกายไม่แข็งแรงแล้วยังฝืนเล่น อาจทำให้สุขภาพแย่ลงได้
  • คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและฐานะทางการเงิน งานอดิเรกบางอย่างอาจต้องใช้เงินพอสมควร หากไม่ต้องการลงทุนมากนักให้เลือกหาวัสดุเหลือใช้แทนก็ได้ เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า การทำขนมจากวัตถุดิบอาหารที่เหลือในตู้เย็น เพราะนอกจากจะประหยัดแล้วยังเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นด้วย
  • คำนึงถึงประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นๆ เช่น ทำของขวัญ DIY การ์ดอวยพรวันเกิดให้เพื่อน ประโยชน์ของตัวเราเองคือไม่ต้องเสียเงินซื้อ ส่วนผู้รับก็จะมีความสุขและได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน
  • คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัฒนธรรมในสังคม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น การแต่งตัวให้เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ เข้าวัดนั่งสมาธิหรือปฎิบัติธรรม เป็นต้น

 

เมื่อเลือกงานอดิเรกที่เหมาะกับตัวเองได้แล้ว พยายามเข้าหาและทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียดได้ และที่สำคัญงานอดิเรกบางอย่างสามารถนำไปขาย ก่อให้เกิดเป็นรายได้อีกทางได้ด้วย

 

 

เอกสารอ้างอิง

Romas, J. A., & Sharma, M. (2017). Practical stress management: A comprehensive workbook. Academic Press.

วิสาขา บุญทศ (2556) สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be Healthy 24 Hour} ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์:นนทบุรี

 1278
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์