“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

จิบน้ำอุ่นให้อุ่นกาย กอดกันให้อุ่นใจ

จิบน้ำอุ่นให้อุ่นกาย กอดกันให้อุ่นใจ

 

        ภายใต้บรรยากาศหนาวเย็น การสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายอย่างการสวมเสื้อผ้าหนาๆหรือการรับประทานอาหารอุ่นๆ ช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ทั้งด้านร่างกายและความรู้สึก แต่รู้ไหมว่านอกจากการสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย

        การศึกษาในปี 2012 ผู้ศึกษาได้จำลองสถานการณ์ในการเล่มเกม โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาบางส่วนไม่ได้ร่วมเล่นเกม พบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมมีอุณหภูมิบริเวณปลายนิ้วต่ำกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองอีกกลุ่ม รวมถึงมีความรู้สึกเครียดและเศร้าร่วมด้วย แต่เมื่อให้ผู้เข้าร่วมการศึกษากลุ่มนี้ได้ถือแก้วเครื่องดื่มอุ่นๆก็พบว่าสามารถป้องกันผลดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้น การมอบความอบอุ่นให้ตัวเองง่ายๆอย่างการแช่น้ำอุ่นก็สามารถลดระดับอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย การศึกษาของ Clemen W. Janssen และคณะ ในปี 2016 ได้ทดลองให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้านอนแช่น้ำอุ่นทั้งตัว เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง30 นาที เปรียบเทียบผลกับกลุ่มผู้ที่มีอาการซึมเศร้าที่ไม่ได้แช่น้ำอุ่น พบว่าผู้ที่มีอาการซึมเศร้าที่ได้แช่น้ำอุ่น มีระดับอาการซึมเศร้าน้อยกว่าอีกกลุ่มและยังแสดงผลประโยชน์นี้ต่อเนื่องไปถึงหกสัปดาห์  

        นอกจากมอบความอบอุ่นให้ตัวเองแล้ว เรายังสามารถมอบความอบอุ่นนี้ให้ผู้อื่นได้ด้วย การศึกษาของ Karen M. Grewen และคณะในปี2010 พบว่า ภายใต้สถานการณ์เคร่งเครียดอย่างเช่นการพูดปราศรัยต่อหน้าสาธารณะชนถึงเรื่องประสบการณ์ความเครียดหรือความรู้สึกโกรธ การมีคนที่ไว้วางใจคอยให้กำลังใจด้วยการจับมือและการกอดก่อนพูด จะสามารถช่วยให้ระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจได้เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการจับมือและการกอด สัมผัสอบอุ่นที่เราได้รับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่มาจากการแสดงออกถึงความรักใคร่หรือการนวดผ่อนคลาย ทำสปา ต่างก็มีการศึกษาว่าสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ฮอร์โมนความเครียด ความวิตกกังวลและสามารถช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น              

        การทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยลง และความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่ว่าจะมาจากสัมผัสความอบอุ่นจากคนใกล้ตัวหรือกาแฟแก้วอุ่นๆสักแก้วช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ นอกจากการสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองแล้ว ในภาวะเคร่งเครียดหรือภายใต้สภาพอากาศที่หนาวเย็นจนรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจ การมอบสัมผัสอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นการจับมือ การกอด หรือเพียงแค่เครื่องดื่มอุ่นๆสักแก้ว สามารถช่วยให้คนที่คุณห่วงใยรู้สึกอบอุ่นไปได้ทั้งกายและใจ แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีให้กันและกันได้อย่างมากมาย

 

เอกสารอ้างอิง

Janssen CW, Lowry CA, Mehl MR, Allen JJB, Kelly KL, Gartner DE, Medrano A, Begay TK, Rentscher K, White JJ, Fridman A, Roberts LJ, Robbins ML, Hanusch K, Cole SP, Raison CL. Whole-Body Hyperthermia for the Treatment of Major Depressive DisorderA Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2016;73(8):789–795.

Karen M. Grewen PhD , Bobbi J. Anderson , Susan S. Girdles PhD & Kathleen C. Light PhD (2003) Warm Parner Contact Is Related to Lower Cardiovascular Reactivity, Behavioral Medicine, 29:3, 123-130.

 

 629
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์