“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ทำไมต้องเครียด เพราะตัวเองไม่สวย

ทำไมต้องเครียด เพราะตัวเองไม่สวย

 

            เมื่อรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งแรกที่คนมองกันเป็นอย่างแรก บางคนก็ชอบดูนางแบบ นายแบบ และยึดถือเป็นแม่แบบเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้มีรูปร่างหน้าตาเทียบเท่ากับคนกลุ่มนั้น หลายคนมีความไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองและพยายามหาทางออก ซึ่งบางคนก็เดินถูกทาง บางคนก็เดินในเส้นทางที่ผิด

            เนื่องจากการรับรู้ความงามของตนเองที่ผิดไป และความกดดันทางสังคมรอบข้าง ทำให้บางคนรู้สึกเครียด และเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาของตนเองเป็นปัญหาใหญ่มาก การรับรู้เช่นนี้สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา ได้แก่ การลดน้ำหนักด้วยการกินยาลดความอ้วนชนิดรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน อาการแสดงที่ไม่สามารถจัดการทางอารมณ์หรือสติของตนเองได้ เช่น การล้วงคอเพื่ออาเจียนอาหารที่รับประทานออกมา การรับรู้ภาพของตัวเองในกระจกว่ารูปร่างอ้วนทั้งๆที่ตนเองผอมมาก กรณีนี้เรียกว่าเกิดความผิดปกติทางจิตใจชนิดหนึ่งขึ้นแล้ว หรือที่เรียกว่า Eating Disorder ในกลุ่มอาการโรคกลัวอ้วน  Anorexia Nervosa และ Bulimia Nervosa ซึ่งทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล ควบคู่กับภาวะขาดพลังงานและสารอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

        เพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดที่เกิดจากตัวเราเอง จากหน้าตาเราเอง จากรูปร่างเราเอง วิธีง่ายที่สุดคือ การรับรู้ความงามของตนอย่างมีสติ อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับวิธีคิด วิธีการมองตนเองของแต่ละคนมากกว่า หากลองคิดดูดีๆแล้ว คนเราโดยทั่วไปไม่ได้รับรู้ความงดงาม ความดึงดูดใจของตนเองและผู้อื่น เฉพาะภาพที่ตามองเห็นเท่านั้น แต่เราจะพิจารณาจากหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพของเราตั้งแต่กำเนิด เช่น รูปหน้า สีผิว ความสูง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทรงผม รวมถึงกิริยามารยาทในการเข้าสังคม ความรู้สึกหรือเจตคติที่บุคคลมีต่อตนเอง นั่นคือ ตัวเรายอมรับหรือชื่นชอบรูปร่าง หน้าตา หรือความเป็นตนเองมากน้อยเพียงใด

            หากพิจาณาดูแล้วจะเห็นได้ว่า ลักษณะพื้นฐานของรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้ยากแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย  เพราะเป็นลักษณะทางสรีระที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เราก็สามารถปรับปรุงลักษณะเหล่านี้ให้ดูดีขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เช่น ด้วยการรู้จักดูแลผิวพรรณ ร่างกายให้มีสุขภาพดี  แข็งแรง น่ามองอยู่เสมอ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและรูปร่าง หมั่นดูแลน้ำหนักตัว พิถีพิถันในการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับตัวเอง อาจเลือกใช้เครื่องสำอางเพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้น และที่สำคัญฝึกให้ตนเองเป็นคนยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยไมตรี เรียนรู้ทักษะและมารยาทในการเข้าสังคมอย่างเหมาะสม ที่เรียกกันว่าความงามจากภายใน การดูแลตัวเองเช่นนี้ นอกจากส่งผลให้เราเป็นผู้ที่ดูดีมีเสน่ห์ และน่าสนใจ ได้ไม่แพ้การมีรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างแน่นอน

 

เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ชีวิตไม่ยาก MAKE LIFE EASIER, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ

ปรียานุช  แย้มวงษ์, บทความออนไลน์ โรคของคนอยากผอม เข้าถึงได้จาก http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/574_1.pdf

 

 1244
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์