“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นับ 1-10 แล้วไม่หายโกรธ ต้องทำยังไง?

นับ 1-10 แล้วไม่หายโกรธ ต้องทำยังไง?

 

 “ถ้านับ เลข 1-10 แล้วไม่หายโกรธ ต้องทำยังไง” หลายคนคงเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเอง เวลารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธใครขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ความชอบใจ ความไม่พอใจ หรืออารมณ์หงุดหงิด อย่างไรก็ดีการจัดการทางอารมณ์ให้ดีที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นคือการมีอารมณ์คงที่ แสดงออกกับทุกคนอย่างเป็นมิตร ซึ่งบางครั้งก็ต้องอาศัยเทคนิคช่วยเหลือ ช่วยปลอบใจของเราให้เข้มแข็งขึ้น อารมณ์เย็นลง เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดอารมณ์ออกมา

เทคนิคที่อาจจะช่วยคุณได้ ต่อจากการคสบคุมสติแล้ว นับ 1-10 แล้วยังไม่หายโกรธ

วิธีที่ 1 หายใจเข้าและออก ช้า ๆ ลึก ๆ เป็นหนึ่งในเทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation  Technique)  โดยเทคนิคการผ่อนคลายนี้ สามารถทำได้หลายวิธี  เช่น อาจเริ่มต้นจาก

  • ค่อย ๆ หายใจเข้า เพ่งความสนใจไปยังการเคลื่อนที่ของลมหายใจเข้า พร้อมนับ 1...2…3…4…5  ไปด้วย
  • ค้างไว้ประมาณ  5  วินาที
  • ค่อย ๆ หายใจออก เพ่งความสนใจไปยังการเคลื่อนที่ของลมหายใจออกเช่นเดิม และนับ 1…2…3…4…5
  • นับเป็น   1  รอบ
  • ทำเช่นนี้ช้า ๆ ประมาณ  3 – 5  นาที หรือจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลาย

เนื่องจากอารมณ์โกรธสามารถกระตุ้นการหายใจ ความตึงของกล้ามเนื้อ และอัตราการเต้นของหัวใจให้เพิ่มขึ้นได้ วิธีการผ่อนคลายด้วยการหายใจลึก ๆ นี้ จะช่วยให้เราควบคุมการหายใจ และส่งผลให้เราอารมณ์เย็นลงได้

วิธีที่ 2   การนึกถึงเรื่องดี ๆ  ในทางจิตวิทยาเรียกว่า การใช้มโนภาพ (Visualization) การผ่อนคลายด้วยวิธีนี้ ให้ลองหาที่เงียบ ๆ ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวน แล้วหลับตา หายใจช้า ๆ นึกถึงสถานที่ ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เราชื่นชอบ ประทับใจ หรือมีความสุข สิ่งนั้นอาจจะมาจากประสบการณ์ของเราเอง มาจากหนังสือที่เราเคยได้อ่าน  มาจากโทรทัศน์ที่เราได้ดู หรือจะเป็นภาพในจินตนาการก็ได้ เช่น  ภาพทะเล ชายหาด น้ำตก ภูเขา  หรือภาพธรรมชาติอื่นๆ ที่สงบ การใช้มโนภาพถึงสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้อารมณ์ของเราสงบลงได้

ใครที่โกรธง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย ลองนำ 2 วิธีนี้ไปใช้นะคะ หากวิธีนับ 1-10 แล้วไม่ได้ผล

 

เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ชีวิตไม่ยาก MAKE LIFE EASIER, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ

 

 1892
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์