“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เติมเต็มความสุขใจให้ทุกคนในครอบครัว

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เติมเต็มความสุขใจให้ทุกคนในครอบครัว

 

 

ใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้ว ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว นอกจากเป็นวันที่สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านใหม่ ช่วยกันทำขนมไว้ทำบุญ และที่ขาดไม่ได้คือการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีที่เราจะนึกถึงกันในวันนี้คือ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั่นเอง ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุของเรา หมายถึง ญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า บางคนหมายรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่เรารู้จัก ให้ความเคารพนับถือทั้​งเพศชายและเพศหญิงที​มีอายุตั​งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เรียนเชิญท่านมารดน้ำขอพรเพื่​อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รับพรปีใหม่ไทย และดำรงไว้ซึ่งการสร้างความรักความสามัคคี ประเพณีสืบไปให้ลูกหลานคนรุ่นหลัง

 

การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั้นจะช่วยทำให้หัวใจเราเป็นสุข มีความสุขจนเอ่อล้น ได้อย่างไรบ้าง

 

1. ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกคน ในเมื่อสังคมปัจจุบันมีครอบครัวเดี่ยวแยกกันอยู่เป็นจำนวนมาก หากจะมีสักช่วงเวลาหนึ่ง หรือเทศกาลงานใหญ่อย่างเช่นสงกรานต์มานัดพบปะกัน จะทำให้ลูกหลานได้รู้จักกัน สมาชิกในครอบครัวได้นั่งถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน เป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมกับเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เด็กได้พบกับญาติผู้ใหญ่ถือเป็นการปลูกฝังถึงการแสดงความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

2. ช่วยคลายปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงา คลายเศร้า คลายเครียด เนื่องจากผู้สูงอายุหลายๆคน อาศัยอยู่คนเดียวโดยลำพัง นานๆทีจะมีลูกหลานเเวะเข้ามาหามาเยี่ยม การได้พบปะ เห็นลูกหลานแสดงออก มอบความรักให้ ก็จะทำให้หัวใจพองโตไม่น้อย

 

3. ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้กับเด็กเล็กๆ ในการตั้งใจทำกิจกรรมตรงหน้าอย่างมีสมาธิไม่วอกแวก ได้แก่ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมตามประเพณี พร้อมกันนี้ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ให้รู้จักความรัก ความอบอุ่น จากครอบครัว รู้ถึงประเพณีอันดีงามมีคุณค่าแต่โบราณ และเป็นการเตรียมตัวในการเข้าสังคมที่ใหญ่ในอนาคต

 

สงกรานต์นี้อย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันนะคะ

 

เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลโดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บทความออนไลน์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในงานวันสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านฉาง

เข้าถึงได้จาก http://www.thaiculture.go.th/script/test.php?pageID=137712&table_d=topic&ประเพณี

 18355
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์