“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการออกกำลัง

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการออกกำลัง

 

เทคโนโลยีช่วยให้การออกกำลังกายสมบูรณ์แบบและแตกต่าง

        เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคล จนอาจทำให้มีกิจกรรมทางกายน้อยลง ปัจจุบันจึงเกิดแนวคิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเป็นประจำอยู่แล้ว เทรนที่กำลังมาแรงคือการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) ในการบันทึกและติดตามสมรรถภาพทางกาย

        โดยทั่วไปอุปกรณ์อัจฉริยะจะมีขนาดกะทัดรัด สามารถนำมาสวมใส่หรือพกพาได้ เช่น สมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะ รองเท้าอัจฉริยะ เป็นต้น ในขณะที่ผู้ใช้มีกิจกรรมทางกาย อุปกรณ์อัจฉริยะจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายนั้นๆ ประมวลและแสดงผลในทันที เช่น จำนวนก้าวหรือระยะทางของการเดิน ปริมาณพลังงานที่ใช้เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ระดับการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามสมรรถภาพของร่างกายขณะออกกำลังกาย และช่วยให้สามารถปรับระดับของการออกกำลังกายได้ทันที โดยส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมแอปพลิเคชัน และเก็บสถิติไว้เพื่อติดตามสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้โดยรวม รวมถึงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกิจกรรมทางกายที่ตั้งไว้

        บางแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การนำเสนอวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ฟังก์ชันเล่นเพลงขณะออกกำลัง ฟังก์ชันแชร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการชักชวนหรือแข่งขันกันในหมู่เพื่อน การเชื่อมการออกกำลังกายกับเกมส์หรือการบริจาคเงินให้องค์กรเพื่อสังคมเมื่อผู้ใช้ออกกำลังกายปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น

        ปัจจุบันแอปพลิเคชันและอุปกรณ์อัจฉริยะมีให้เลือกในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย เช่น Couch to 5K®, Runkeeper, Strava, Fitbit, Charity Miles เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามและพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ง่ายและสะดวกด้วยตนเอง รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้ตื่นตัวและออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เทคโนโลยีบางประเภทอาจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ผู้สนใจสามารถเลือกใช้ได้ตามแต่ลักษณะการดำรงชีวิตเพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

 

เอกสารอ้างอิง

1.The Obesity Society (2015) Digital Health Technology for Weight Loss and Weight Maintenance, Retrieved from http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesity/digital-health

2. ACTIVE.com (2017) 18 Best Health and Fitness Apps of 2018. Retrieved from https://www.active.com/fitness/articles/18-best-health-and-fitness-apps-of-2018/

 

 

 

 

 94
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์