“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

PM 2.5 อนุภาคเล็กแต่ร้าย

PM 2.5 อนุภาคเล็กแต่ร้าย

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กล่าวถึง สถาณการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีระดับสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน แนะประชาชนทั่วไปควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย (ใช้แล้วทิ้งไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ)  หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่การจราจรหนาแน่น และพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง เพราะฝุ่น PM 2.5 เกิดจากไอเสียของการเผาไหม้เครื่องยนต์ และฝุ่นจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วย เด็กเล็ก ผู้สูงวัย ควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะ PM.2.5 กระตุ้นให้เกิดภาวะอักเสบในหลอดเลือดได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจ ถ้ามีอาการไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ควรรีบพบแพทย์

การออกกำลังกายให้เลือกออกกำลังกายในอาคารเป็นหลัก ติดตามสถาณการณ์ฝุ่นละอองก่อนตัดสินใจออกกำลังการกลางแจ้ง หากค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับสีส้ม) งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงออกกำลังกายในช่วงเช้า และไม่ควรสวมใส่หน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกาย 

#RightToCleanAir 

 1104
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์