“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ฟิตร่างกาย ฝึกจิตใจ ด้วยลูกขนไก่มหัศจรรย์

ฟิตร่างกาย ฝึกจิตใจ ด้วยลูกขนไก่มหัศจรรย์

 

แบดมินตัน หรือ BADMINTON เป็นกิจกรรมกีฬาอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ แร็กเกตหรือไม้ที่มีเฟรมขึงด้วยเอ็นตาข่ายที่ใช้ตีลูกขนไก่ เหตุที่เรียกว่าลูกขนไก่ เนื่องจากสมัยเมื่อนานมาแล้วลูกขนไก่คือการนำลูกบอลทรงกลมขนาดเล็กๆมาติดกับขนไก่ แต่ในปัจจุบันลูกขนไก่ผลิดจากขนเป็ดที่คัดแล้ว และลูกบอลทรงกลมขนาดเล็กที่ทำเป็นหัวลูกขนไก่ทำด้วยไม้คอร์ก เพื่อให้ได้น้ำหนักมาตฐานเหมาะกับการเล่นและการแข่งขันที่สนุกสนาน

 

สถานที่สำหรับเล่นแบดมินตัน

            เหมาะสมที่สุดคือสนามแบดมินตันที่ได้มาตรฐานสามารถจัดการแข่งขันตามระเบียบสากลได้ ต้องมีขนาดความกว้าง 6.1 เมตร และความยาว 13.4 เมตร โดยขึงตาข่ายแบ่งฝั่งไว้ตรงกลางสนาม เสาตาข่ายจะต้องสูง 1.55 เมตรจากพื้นสนาม และตั้งตรงเมื่อขึง ตาข่ายให้ตึงตามที่ได้กําหนดไว้ สำหรับมาตรฐานของตาข่ายที่ถูกต้อง จะต้องถักด้วยเส้นด้ายสีเข้ม และมีขนาดตากว้าง ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ขอบบนของตาข่าย ต้องมีแถบผ้าสีขาวพับสองขนาดกว้าง 75 มิลลิเมตร ทับบนเชือกหรือลวดที่ร้อยตลอดแถบผ้าสีขาว และต้องมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของสนามคือ 6.1 เมตร และบรรยากาศโดยรอบต้องเป็นสนามในร่มที่สามารถควบคุมปัจจัยจากกระแสลม อากาศจากภายนอกได้

อย่างไรก็ดี หากต้องการเล่นแบบบ้านๆ ก็หาพื้นที่โล่งภายในบ้าน พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นปูนหรือสนามหญ้าก็ได้ที่สามารถทำสนามแข่งจำลองได้ โดยใช้การขีดเส้นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มาวางเป็นสิ่งแบ่งเขตแดนแทนตาข่ายได้ ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ และยังได้ความสนุกสานและสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยเช่นกัน

 

เล่นแบดมินตันแล้วได้อะไรบ้าง?

  1. เสริมความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ส่วนล่างสัมพันธ์กับการวิ่ง ส่วนบนสัมพันธ์กับการตี-รับ การทำงานอย่างประสานกันระหว่างสายตา ข้อมือ แขน
  2. ฝึกความทนทาน ความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และกระดูกทั่วร่างกาย
  3. ช่วยเสริมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ฝึกให้ร่างกายทนทานต่อความเหนื่อยได้มากขึ้น กระตุ้นการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และความสามารถในการหายใจให้คล่องขึ้น
  4. ฝึกสติ สมาธิ ความจดจ่อ ให้อยู่ในเกม อยู่กับทิศทางของลูกขนไก่ ฝึกการใช้ไหวพริบในการหลอกล่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามด้วยทิศทางและแรงในการตีลูกขนไก่
  5. ช่วยผ่อนคลายความเครียด กระตุ้นให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ขณะได้ลงเล่น

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กองมาตรฐานการกีฬา ฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณกีฬา แบดมินตัน, เข้าถึงได้จาก http://sports.buu.ac.th/upload/file/upload6b77ff4652003e0d5fdc25e949cc9ae0.pdf

Frederick, C. M., & Ryan, R. M. (1993). Differences in motivation for sport and exercise and their relations with participation and mental health. Journal of sport behavior, 16(3), 124.

Kruk, J. (2009). Physical activity and health. Asian Pac J Cancer Prev, 10(5), 721-728.

 1540
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์