“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

หวาน...ไปหรือเปล่า

หวาน...ไปหรือเปล่า

        อย่างที่ทราบกันผลสำรวจของ Global Agricultural Information Network เมื่อปี พ.. 2557 พบว่า คนไทยติดหวาน บริโภคน้ำตาลถึง 28.4 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าคำแนะนำ มากถึง 4.7 เท่า [คำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้เติมน้ำตาล(Added Sugar) ไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน] ซึ่งการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินความจำเป็นเช่นนี้ คงไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเป็นแน่ เนื่องจากจะทำให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญหรือนำไปใช้ได้หมด เปลี่ยนเก็บสะสมในรูปไขมันในร่างกาย นำไปสู่โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆอีกมากมาย

        ด้วยประเทศไทยนั้นมีโรงงานผลิตน้ำตาลอยู่มาก มีน้ำตาลอยู่หลายชนิด ในแต่ละวันบางทีผู้บริโภคอาจได้รับน้ำตาลมาจากหลายแหล่ง จนเกินปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็น น้ำตาลที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

- น้ำตาลพื้นเมือง มักถูกใช้ในการปรุงประกอบอาหารไทยพื้นเมือง ขนมหวาน เป็นน้ำตาลประเภทที่ไม่ได้เข้าเครื่องปั่นให้เป็นผลึก หมายถึง น้ำตาลที่ทำมาจากต้นมะพร้าว ต้นตาล ต้นจาก ต้นอ้อย ทำการผลิตแบบง่ายๆ เคี่ยวจนเกิดเป็นน้ำตาลและทำให้ขึ้นรูปเป็นก้อน โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรระหว่างกระบวนการทำ และการตั้งชื่อเรียกน้ำตาล จะตั้งตามลักษณะภายนอก ตามแหล่งวัตถุดิบหรือภาชนะที่บรรจุ เช่น น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปีบ น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลแดง เป็นต้น

- น้ำตาลทราย ซึ่งเป็นชนิดน้ำตาลที่ได้รับความนิยมมากกว่า ถูกผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอยภัยในอาหาร ซึ่งมามารถแบ่งย่อยได้อีกคือ

  • น้ำตาลทรายดิบ (Raw sugar) ผลิตจากอ้อยโดยตรง เป็นน้ำตาลที่มีรูปร่างผลึก มีสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากมิได้ผ่านกรรมวิธีฟอกสี  ผลึกน้ำตาลยังคงถูกหุ้มด้วยกากน้ำตาลอยู่มาก ทำให้มีความชื้นสูง ความบริสุทธิ์ต่ำ ความบริสุทธิ์หมายถึงความเข้มข้นของความหวานในน้ำเชื่อมที่เคี่ยวจากน้ำอ้อย ต้องวัดและคำนวณค่าจากเครื่องมือเฉพาะ
  • น้ำตาลสีรำ  (Brown sugar) ผลิตจากอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงหรือจากน้ำเชื่อม มีลักษณะเป็นผลึกคล้ายน้ำตาลทรายขาว แต่มีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสีรำและยังมีกากน้ำตาลติดอยู่บ้าง มีความบริสุทธิ์ต่ำแต่สูงกว่าน้ำตาลทรายดิบ
  • น้ำตาลทรายขาว (White sugar)  ผลิตจากน้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อมจากอ้อย หรือหัวผักกาดหวานผ่านกรรมวิธีการฟอกสี ไม่มีกากน้ำตาลติดอยู่ เป็นผลึก มีความบริสุทธิ์สูง นิยมใช้บริโภคในครัวเรือน และใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปมากที่สุด
  • น้ำตาลทรายฟอกบริสุทธิ์ (Refined sugar) ผลิตจากน้ำตาลทรายดิบผ่านกรรมวิธีการดูดสีและสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำตาลออกจนหมด มีความบริสุทธิ์สูงที่สุดกว่าน้ำตาลทรายชนิดอื่นๆ

- น้ำตาลเทียม หรือ สารให้ความหวานที่ใช้แทนน้ำตาล ซึ่งเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาและมีคุณสมบัติให้รสหวานคล้ายน้ำตาล สามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลได้ มีพลังงานต่ำหรือไม่ให้พลังงานเลย ซึ่งมีประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต รักษาคุณภาพของอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามถึงผลข้างเคียงของการใช้เป็นเวลานานอย่างละเอียดด้วย

 

        จะเห็นได้ว่าน้ำตาลในชีวิตประจำวันของเรามีอยู่รอบตัวไปหมด จะดูแลตนเองได้ดี ต้องมีสติเสมอในการรับประทานอาหารทุกครั้ง ถ้าไม่อยากได้รับน้ำตาลมากเกินความต้องการ ควรเลือกอาหารที่รสชาติไม่จัด ชิมก่อนปรุง จำกัดของหวานและเครื่องดื่มหวานๆ วันละไม่เกิน 1 แก้ว และที่สำคัญควรอ่านฉลากโภชนาการ ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทุกครั้งว่ามากเกินไปหรือไม่ อย่าลืมนะคะ… 6 ช้อนชาต่อวัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจและคณะ

 

เอกสารอ้างอิง

-The American Heart Association (2017) Added Suger, Retrieved from,

http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Nutrition/Added-Sugars_UCM_305858_Article.jsp#.WlQ1PbT1U0o
-บทความออนไลน์ (2556) น้ำตาลชนิดต่างๆและน้ำผึ้ง เข้าถึงได้จาก https://guru.sanook.com/2955/

 

 724
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์