“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

กินไข่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

กินไข่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

 

เมื่อพูดถึงอาหารประเภทไข่ จะให้คำจำกัดความเดียวกันว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโปรตีน ไขมันและสารอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกาย ไข่ 1 ฟองให้พลังงานโดยเฉลี่ย 75 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 7 กรัม ไขมัน 5 กรัม มีคอเลสเตอรอลเฉลี่ย 200 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความข้องใจในปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูง จึงทำการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมากและพบว่าปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลความสัมพันธ์ของการมีไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและการเกิดโรคหัวใจ ปัจจัยหลักที่ส่งผลได้ชัดเจนกว่าคือการรับประทานอาหารพลังงานสูง มีไขมันอิ่มตัวและไขมันประเภททรานส์สูง โดยปราศจากการรับประทานอาหารที่หลากหลาย หรือไม่ได้รับผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ อย่างเหมาะสม

 

การศึกษาผ่านมาจำนวนมาก พบกว่า ผลการศึกษาในผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนั้น พบว่าการกินไข่แดงเป็นประจำมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่อนข้างน้อย สามารถกินไข่ได้ทุกวันไม่เกินวันละ 1 ฟอง และไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนกลุ่มนี้แต่อย่างใด ส่วนผลการศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรกินไข่ไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ และติดตามผลตรวจค่าไขมันในเลือดอย่างต่อเนื่อง

และสำหรับคนที่ชอบรับประทานไข่ วันนี้เราก็มีวิธีการเลือกซื้อ การทดสอบและเก็บรักษาที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะอนามัยมาแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน

 

การดูลักษณะไข่ใหม่และไข่เก่า

วิธีทดสอบ

โดยการต่อยไข่ใส่จานหรือที่ราบ ถ้าเป็นไข่ใหม่ไข่แดงจะนูนสูงและไข่ขาวข้นกระจายเป็นวงแคบ ส่วนไข่เก่าไข่แดงจะแบนและไข่ขาวเหลวกระจายเป็นวงกว้าง การแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันทำได้ลำบาก วิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือ นำไข่ไปหย่อนลงในน้ำที่ใส่ชามลึก ไข่ใหม่จะจมลงตามแนวนอน ส่วนไข่เก่าจะจมตามแนวตั้ง ถ้าเป็นไข่เก่ามาก ๆ จะลอยปริ่มน้ำ

 

การเก็บรักษาไข่

ควรเช็ดทำความสะอาดไข่ที่เปลือกไข่ที่มีสิ่งสกปรกติดมา จากนั้นหากยังไม่ได้ใช้ทันที ควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำจากไข่และควรวางไข่ส่วนที่ป้านตั้งขึ้น หากวางส่วนป้านลงน้ำหนักของไข่จะดันโพรงอากาศขึ้นข้างบน ซึ่งทำให้เยื่อหุ้มไข่สองชั้นแยกจากกัน ไข่แดงจะลอยตัวขึ้นข้างบนเป็นเหตุให้ไข่แดงติดเปลือกไข่ง่ายขึ้น การเก็บในตู้เย็นอาจเก็บได้  1- 2  สัปดาห์ ไม่ควรเก็บไข่ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหลายวันเกิน 1 สัปดาห์ เพราะรสชาติและกลิ่นของไข่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้

 

เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีสุขภาพดี ได้กินไข่ที่ปลอดภัยอย่างเอร็ดอร่อยแน่นอน

 

 

เอกสารอ้างอิง

-Clayton, Z. S., Fusco, E., & Kern, M. (2017). Egg consumption and heart health: A review. Nutrition, 37, 79-85.

-Alexander DD, Miller PE, Vargas AJ, Weed DL, Cohen SS. Meta-analysis of Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke. J Am Coll Nutr. 2016 Oct 6:1-13.

-สุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ (2551) สารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

 509
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์