“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

กินผักและผลไม้ ส่งเสริมสุขภาพจิต

กินผักและผลไม้ ส่งเสริมสุขภาพจิต

 

        เป็นที่ทราบกับดีว่าการรับประทานผักและผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมีใยอาหารและสารพฤกษเคมีหลากหลายชนิดที่มีผลการศึกษายืนยันประโยชน์ในการบำรุงหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งบางชนิด และช่วยทำให้สุขภาพดี มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แต่นอกจากช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายแล้ว  การรับประทานผักและผลไม้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตได้ด้วย

 

        องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการรับประทานผักและผลไม้วันละ 400 กรัม หรือ 5 ส่วน ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และช่วยให้ได้รับใยอาหารอย่างเพียงพอในหนึ่งวัน โดยปริมาณหนึ่งส่วนบริโภคของผักเท่ากับผักต้มประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือผักสดหนึ่งถ้วยตวงและปริมาณผลไม้หนี่งส่วนบริโภคเท่ากับส้มหรือแอปเปิ้ลผลเล็ก 1 ผล หรือมะละกอหรือสัปปะรดประมาณ 8 ชิ้นคำ

 

        การศึกษาของ Tamlin S.Conner และคณะ ในปี 2017 ได้พบว่าการรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นมีผลสัมพันธ์กับการสภาวะอารมณ์ โดยการศึกษานี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นสามกลุ่ม  กลุ่มที่รับประทานอาหารตามปกติ กลุ่มที่ได้รับผักและผลไม้เพิ่มวันละสองส่วนบริโภคเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์  และกลุ่มที่ได้รับข้อความเตือนให้รับประทานผักและผลไม้วันละสองครั้ง รวมกับการได้คูปองแลกซื้อผักและผลไม้ฟรีตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์  ผู้ศึกษาได้ประเมินสภาวะอารมณ์ด้านต่างๆหลังจบการทดลอง และพบว่า ผู้ที่รับผักและผลไม้มีการรับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นและมีผลประเมินภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

 

       การเพิ่มการรับประทานผักในทุกมื้ออาหาร และการรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนบขบเคี้ยวเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้รับประทานผักและผลไม้ได้ตามปริมาณที่แนะนำเพื่อการมีสุขภาพที่ดี แถมยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตด้วย เพราะการศึกษาของ Andrew Smith และ Rosannagh Rogers ที่ได้ศึกษาให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งรับประทานผลไม้เทียบกับกลุ่มนักเรียนที่ให้รับประทานช็อกโกแลตหรือขนมขบเคี้ยวเป็นเพียงระยะเวลา 10 วัน ก็พบว่านักเรียนที่รับประทานผลไม้เป็นอาหารว่างมีผลการประเมินสภาวะจิตใจที่ดีกว่าผู้ที่รับประทานช็อกโกแลตหรือขนบขบเคี้ยว กล่าวคือมีภาวะการวิตกกังวล มีอาการซึมเศร้าและปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าผู้ที่รับประทานขนมขบเคี้ยว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคง่ายๆเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างประโยชน์มากมายทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ

 

เอกสารอ้างอิง

1.Conner TS, Brookie KL, Carr AC, Mainvil LA, Vissers MCM (2017) Let them eat fruit! The effect of fruit and vegetable consumption on psychological well-being in young adults: A randomized controlled trial. PLoS ONE 12(2): e0171206.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171206

2.Smith AP, Rogers R. Positive effects of a healthy snack (fruit) versus an unhealthy snack (chocolate/crisps) on subjective reports of mental and physical health: A preliminary intervention study. Frontiers in Nutrition. 2014;1.

 77
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์