“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ควบคุมอาหารได้ง่ายๆ โดยใช้เทคโนโลยี

ควบคุมอาหารได้ง่ายๆ โดยใช้เทคโนโลยี

 

        อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อสุขภาพที่ดี ในการควบคุมอาหารที่ให้สารอาหารให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ให้อยู่ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ หนทางหนึ่งคือการจดบันทึกรายการอาหารที่รับประทานในแต่ละวันและอาศัยการคำนวณเพื่อหาพลังงานที่ได้รับจากอาหารเหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สับสน น่าเบื่อ หรือยุ่งยากสำหรับใครหลายคน โปรแกรมแอปพลิเคชันจึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การควบคุมและติดตามการรับประทานอาหารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงนำเสนอฟังก์ชันที่ช่วยให้คงการควบคุมอาหารต่อไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

       ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันสำหรับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมอาหาร จะประกอบด้วย 3 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้

  1. การบันทึกและติดตามข้อมูลการรับประทานอาหารในแต่ละวัน พลังงานและสารอาหารที่ให้พลังงานจะถูกคำนวณให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันของผู้ใช้ บางแอปพลิเคชันสามารถแจกแจงพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันได้ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานสถิติแสดงภาพรวมของการรับประทานอาหารของผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย  
  2. การให้คำแนะนำเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพียงผู้ใช้สแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์อาหารที่สนใจ แอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลทางโภชนาการและประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน  เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพแก่ผู้ใช้อีกด้วย
  3. การสร้างกำลังใจและแรงกระตุ้นให้ควบคุมอาหารต่อไป เช่น ให้เหรียญรางวัลเมื่อผู้ใช้ควบคุมอาหารได้ตามเป้าหมาย  มีกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อแชร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมอาหารกันในกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชัน  เป็นต้น

 

      การใช้แอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้ลดเวลาในเก็บข้อมูลและทราบปริมาณพลังงานที่ได้รับทันที อีกทั้งยังมีให้เลือกหลากหลาย เช่น Calorie Counter - MyFitnessPal, Fooducate, Lose it!, Lifesum เป็นต้น จึงถือเป็นทางเลือกในการควบคุมอาหารที่คนยุคปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการดำรงชีวิตได้ทางหนึ่ง

 

เอกสารอ้างอิง

1.The Obesity Society (2015) Digital Health Technology for Weight Loss and Weight Maintenance, Retrieved from http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesity/digital-health

2.Elliott B (2017) The 10 Best Weight Loss Apps That Help You Shed Pounds, Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/10-best-weight-loss-apps

 

 

 94
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์