“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รู้ไว้ใช่ว่า กิโลแคลอรี่ในอาหารยอดนิยม

รู้ไว้ใช่ว่า กิโลแคลอรี่ในอาหารยอดนิยม

ทุกวันนี้คนเราเลือกที่จะกินอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารกินเองที่บ้าน แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารนอกบ้านยอดฮิตที่สั่งรับประทานกัน มีพลังงานมากแค่ไหน กี่กิโลแคลอรี่ หากคุณกำลังต้องการดูแลควบคุมอาหารการกินของตนเอง ก็จำเป็นต้องรู้คร่าวๆถึงจำนวนกิโลแคลอรี่ที่ได้มาจากอาหารแต่ละจาน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะสั่งอะไรมารับประทานบ้าง และไม่ทำให้ได้รับพลังงานจากอาหารเกินความต้องการ ซึ่งจะสะสมเป็นความอ้วนในอนาคต

ซึ่งข้อกำหนดปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันสำหรับคนไทย  พ.ศ.2546  ผู้หญิงไทยควรได้รับพลังงานประมาณ 1600-1800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน และผู้ชายไทยควรได้รับประมาณ 1800-2000 กิโลแคลอรี่ต่อวันโดยเฉลี่ย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว กิจกรรมทางกายในแต่ละวันด้วย ส่วนปริมาณไขมันก็ไม่ควรได้รับเกินร้อยละ 30 ของพลังงานที่ควรได้รับ (หมายเหตุ พลังงานจากไขมัน 1 กรัม เท่ากับ 9 กิโลแคลอรี่)

ตัวอย่าง เพศหญิงอายุ 30 ปี เป็นพนักงานออฟฟิศ ต้องการพลังงานประมาณ 1600 กิโลแคลอรี่ พลังงานมาจากไขมัน 480 กิโลแคลอรี่ คิดเป็น 53.3 กรัม

ดังนั้น ควรเลือกเมนูอาหารให้สมดุล ให้หลากหลายคำนึงถึงพลังงานและปริมาณไขมัน เมื่อลองบวกลบคูณหารดูแล้ว ก็จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้ออาหารตามสั่งนอกบ้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักได้ค่ะ

เอกสารอ้างอิง

สำนักการพยาบาลและสถาบันโรคทรวงอก กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2549) คู่มือการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจสำหรับประชาชน, สามเจริญพาณิชย์:กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 75
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์