“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebro Vascular diseases หรือ Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebro Vascular diseases หรือ Stroke)

1 รายการ
โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองที่เกิดการอุดตัน ตีบ หรือแตก
109 ผู้เข้าชม
150 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์