“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รู้ก่อน ปลอดภัยก่อน - โรคหลอดเลือดสมอง

รู้ก่อน ปลอดภัยก่อน - โรคหลอดเลือดสมอง

        

 

 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที จากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ที่เกิดการอุดตัน ตีบ หรือแตก ทำให้เซลล์สมองขาดเลือดและตายลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเป็นอัมพฤกษ์  อัมพาตได้

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง?

 • อายุมากกว่า 55  ปี
 • มีญาติสายตรง(หมายถึงพ่อแม่ พี่น้อง)ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  เบาหวาน  หรือหัวใจล้มเหลว
 • มีโรคประจำตัว: โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ
 • ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือมีภาวะหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะชนิด atrial fibrillation
 • มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ขาดการออกกำลังกาย
 • กินอาหารหวาน มัน เค็ม เน้นเนื้อสัตว์ ไม่นิยมกินผักผลไม้ ดื่มแอลกอฮอล์
 • มีภาวะเครียดเรื้อรัง 
 • สูบบุหรี่

อาการของโรคหลอดเลือดสมองจะแสดงออกมาอย่างไร?

 • หน้าเบี้ยวหรือมุมปากเบี้ยวข้างใดข้างหนึ่ง
 • แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง
 • พูดไม่ชัด  พูดลำบาก กลืนลำบาก
 • ตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็นชั่วขณะหรือตาพร่า มองเห็นภาพซ้อน
 • เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
 • สับสน ฟังไม่เข้าใจ หรือ ฟังเข้าใจแต่โต้ตอบไม่ได้

 

เมื่อใดก็ตามที่มีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ในเวลา 3  ชั่วโมงแรกอาจจะช่วยได้ทันด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ป้องกันไม่ให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ แต่หากสายเกินไปอาจเกิดอาการอัมพาตไปตลอดชีวิต

 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันดีที่สุด คือ ควรดูแลสุขภาพให้ดี กินอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พบแพทย์ตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่นี้คุณก็จะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองด้วย

 

ในประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิตกว่า 27,000 คนต่อปี และมีผู้ป่วยใหม่มากถึง 1 รายในช่วงเวลาไม่ถึง  5  นาที ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงมาก รวมค่ารักษาทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี การดูแลเพื่อป้องกันเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นนโยบายระดับประเทศ

 

เอกสารอ้างอิง

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์ (2560), กรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke), นิตยสาร Health Today 

 

 

 

         

 110
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์