“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท

คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท

คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท

คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.เครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED Trainer)
  • รุ่น iTrainer 2 ตัว มูลค่ารวม 17,120 บาท

  • รุ่น Jia Trainer 2 ตัว มูลค่ารวม 25,680 บาท

2.หุ่นสำหรับฝึก CPR ขนาดผู้ใหญ่
  • รุ่น Practi-man Plus 2 ตัว มูลค่ารวม 32,100 บาท

  • รุ่น CPR man 2 ตัว มูลค่ารวม 21,400 บาท

3.อุปกรณ์ฝึกการสำลักในผู้ใหญ่ ( Chocking ) 4 ตัว มูลค่ารวม 42,800 บาท

4.หุ่นสำหรับฝึก CPR ขนาดเด็กทารกแบบมอนิเตอร์ feedback จำนวน 1 ชุด มูลค่า 16,050 บาท

ในการนี้ คุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ


 373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์