“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่อง AED  และ หุ่นสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่อง AED  และ หุ่นสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่อง AED  และ หุ่นสมชาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีมอบเครื่อง AED  และ หุ่นสมชาย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการช่วยชีวิต และสร้างเสริมมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล ให้กับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาครัฐและเอกชน มอบเครื่อง AED จำนวน  86 เครื่อง หุ่นสมชาย 1,458 ตัว ให้กับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ

 926
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์