“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเครื่อง AED และ หุ่นสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเครื่อง AED และ หุ่นสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเครื่อง AED และ หุ่นสมชาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิฯ

พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานมูลนิธิฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดพิธีมอบเครื่อง AED และ หุ่นสมชาย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน คือ หุ่นคุณสมชาย  ช่วยสอนการปฏิบัติการช่วยชีวิตและเครื่อง AED   ให้กับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการช่วยชีวิต และสร้างเสริมมาตรฐานในการดำรงชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเทียบเท่าสากล

คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณามอบเครื่อง AED จำนวน  86 เครื่อง หุ่นสมชาย 1,458 ตัว ให้กับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนมาตามโครงการฯดังกล่าว ฯ และได้กำหนดจัดพิธีมอบในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย ( เพชรบุรี 47 ) กรุงเทพฯ

ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ บริจาคเงินสมทบทุนได้ที่บัญชี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อโครงการ CPR ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03758-3 ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งสำเนาสลิปโอนเงิน หรือ ใบ payin พร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และรายละเอียดผู้บริจาคสำหรับการออกใบเสร็จ E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
 799
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์