“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ใส่บาตรให้อิ่มบุญและอุ่นใจ

ใส่บาตรให้อิ่มบุญและอุ่นใจ

พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนคนไทย ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ เลือกถวายอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญในการทำบุญ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา และถวายปัจจัยสำหรับพระสงฆ์ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยจะเลือกอาหารที่คิดว่าดีที่สุด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มีไขมันสูง และขนมหวาน ทำให้พระสงฆ์มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ให้ความสำคัญกับการอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเกิดกุศลผลบุญที่ดีแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงดังกล่าวแก่พระสงฆ์ด้วย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการอาหารไทยหัวใจดี ได้จัดทำหนังสือ “ใส่บาตรให้อิ่มบุญและอุ่นใจ” นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนอ่านเข้าใจง่าย เป็นข้อแนะนำแนวทางให้สมาชิกในครอบครัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตั้งแต่วิธีการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ การเลือกวัตถุดิบต่างๆ วิธีปรุง วิธีการดูฉลากโภชนาการ หากปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้ว เราท่านก็จะได้อิ่มบุญจากการพิจารณาอาหารถวายพระและอุ่นใจที่ได้ใส่บาตรเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค และลดปัจจัยเสริมการเกิดตะกรันไขมันในหลอดเลือด

สนใจหรือต้องการเผยแพร่หนังสือ “ใส่บาตรให้อิ่มบุญและอุ่นใจ” กรุณาที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#โครงการอาหารไทยหัวใจดี

#งานสื่อสารองค์กร

 1009
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์