“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

7 เทคนิค รับมือความเครียดในที่ทำงาน

7 เทคนิค รับมือความเครียดในที่ทำงาน

คนวัยทำงานมักได้รับความกดดันจากหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากเรื่องงานแล้วหลายคนยังมีภาระส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบจนทับถมกันกลายเป็นความเครียด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ

ลองมาดู7 เทคนิคคลายความเครียด และป้องกันความเครียดสะสมสำหรับวัยทำงานกันดีกว่า

1.  เมื่อเกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ต้องรู้จักตั้งสติให้ทัน เช่นนับ 1-10หายใจเข้าลึกๆ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ ถ้าทำได้ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดหรือคนที่กำลังขัดแย้ง จะช่วยลดโอกาสปะทะกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดในระยะยาว

2. พูดโดยยึดเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อ่อนน้อมถ่อมตนแต่มั่นใจ และเปิดใจรับฟังผู้อื่นเสมอ

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. บริหารเวลาโดยเรียงลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของงานเมื่อเลิกงานแล้วก็ควรปล่อยวาง ไม่นำงานกลับมาทำหรือคิดเรื่องงาน นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ

5. ตั้งเป้าหมายในงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะการตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจะสร้างความกดดันให้ตัวเองและคนรอบข้าง

6. ไม่ควรยืมเงินทองหรือของมีค่าในที่ทำงาน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิดใจกันในที่ทำงานได้

7.หาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องพุทธศาสนาหรือหลักจิตวิทยา เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้รับมือกับความเครียดของตัวเอง

 

สุดท้ายนี้ ถ้าทำตามวิธีต่างๆ แล้วยังรับมือกับความเครียดไม่ได้ ลองขอรับบริการปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


แหล่งข้อมูล : 

http://www.thaihealth.or.th/Content/31297-10%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/psy/stress/work_stress.htm#.WRFHteF97cs


 

 65
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์