“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

9 ความสุขง่ายๆสร้างได้ในชีวิตประจำวัน

9 ความสุขง่ายๆสร้างได้ในชีวิตประจำวัน

 

ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ย่อมเอื้อให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงตามไปด้วย เพราะเมื่อเรามีความสุขสมองจะหลั่งสารเคมีซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเช่น ...

“โดปามีน” เป็นฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อเรารู้สึกประสบความสำเร็จ ได้สิ่งที่ตอบสนองตามความต้องการ

“ซีโรโทนิน” เป็นฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายหรือรู้สึกสงบ

“เอ็นดอร์ฟิน”เป็นฮอร์โมนที่หลั่งขณะอารมณ์ดี หรือหลังจากออกกำลังกาย เป็นสารที่ช่วยลดความเจ็บปวดได้อีกด้วย

แต่หลายครั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของเราอาจทำให้เครียด ซึ่งนอกจากจะบั่นทอนความสุขทางด้านจิตใจแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงโรคทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง  โรคกระเพาะอาหาร โรคไมเกรนและโรคมะเร็งเราจึงควรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างความสุขแบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน9 วิธี ซึ่งทำเองได้ไม่ยาก เช่น

1. ออกกำลังกายวันละ 30-45 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าและช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขทั้ง 3 ตัว ได้แก่ โดปามีนซีโรโทนิน และเอ็นดอร์ฟิน 

2. ยอมรับความจริง สร้างทัศนคติที่เป็นบวก พร้อมปรับตัวได้ทุกสถานการณ์และจัดการอารมณ์อันเป็นสาเหตุของความเครียด เช่น ความกังวล ความโกรธ ความกลัว จะช่วยเพิ่มระดับของซีโรโทนิน

3. ทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ช่วยให้รู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น

4.กำหนดเป้าหมายให้ตัวเอง จัดการและวางแผน เช่น ด้านการงาน การเงิน รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ

5. ควรมีที่ปรึกษาที่คอยรับฟัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

6. ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น 

7. หากิจกรรมที่เราชอบหรืออยากทำจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองได้มากขึ้น เช่น
ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการทำงานบ้านต่างๆ

8. ฝึกยิ้มและทักทายผู้อื่น

9. เป็นผู้ให้ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างใส่ใจ แม้ในเรื่องเล็กน้อยที่ทำได้

    
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ "ความสุข" ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ขอแค่ทำแล้วมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนผู้อื่น ก็จะทำให้สุขภาพกายและใจดีได้

 


แหล่งข้อมูล:

http://www.sorporsor.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/364-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.html

http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000136788
 

 84
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์