“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ขจัดความเครียดด้วยการจัดระเบียบความคิด 5 ขั้นตอน

ขจัดความเครียดด้วยการจัดระเบียบความคิด 5 ขั้นตอน

     ตัวการของอารมณ์หงุดหงิด ภาวะซึมเศร้า และความเครียดที่สำคัญ คือการคิดมาก การคิดฟุ้งซ่าน การคิดในแง่ลบ คิดอย่างไม่เป็นระบบ และคิดไม่ตก หากเรารู้จักวิธีการคิดให้เป็น ก็จะสามารถช่วยลดความเครียดลงได้

 

การจัดระเบียบความคิดง่ายๆ มีดังต่อไปนี้

 

1. คิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้น

พยายามเปิดช่องว่างให้กับตนเองมากขึ้น อย่าเอาแต่เข้มงวดเกินไป หรือตัดสินว่าตนเองหรือหรือผู้อื่นนั้นถูกหรือผิดอยู่ตลอดเวลา ลดทิฐิมานะ ต้องรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองใครได้ง่ายๆ

2. คิดอย่างมีเหตุมีผล

ต้องประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุผล อย่าด่วนเชื่ออะไรง่ายๆ ให้ใช้เหตุผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน จะไม่หลงเชื่อให้ใครหลอกได้ง่ายๆ

3. คิดหลายๆ แง่มุม

ควรคิดไตร่ตรองหลายๆด้าน ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ไม่ว่าคนหรือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตาม ย่อมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีประกอบกันทั้งนั้น อย่ามองเพียงด้านเดียวให้ใจเป็นทุกข์ และเข้าใจมุมของคนอื่นบ้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีปัญหาในครอบครัว ก็ต้องคิดถึงสามีและลูกด้วยว่าจะรู้สึกอย่างไร หากคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ก็ต้องคิดถึงเพื่อนร่วมงานหลายๆฝ่ายและเจ้านายว่าจะรู้สึกอย่างไร

4. คิดในสิ่งดีๆ เรื่องดีๆ

พยายามคิดถึงประสบการณ์ที่เป็นสุขในอดีต ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยที่ได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่น ความมีน้ำใจจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง ก็จะช่วยให้สบายใจมากขึ้น ก็จะทำให้ผ่อนคลายความเครียดได้ดีขึ้น 

5. คิดถึงคนอื่นบ้าง

อย่าคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเท่านั้น เปิดใจให้กว้าง รับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิดและผู้ที่สนใจอยากให้ความช่วยเหลือ สนใจปัญหาของผู้คนในสังคมรอบตัวบ้างแล้วลองย้อนกลับมาดูตนเอง บางทีอาจจะพบว่าปัญหาที่กำลังเครียดอยู่ช่วงนี้เล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่น

 

     หากคุณสามารถจัดระเบียบความคิดคุณได้ ก็จะทำให้ผ่อนคลายความเครียดลง นำไปสู่อารมณ์ดีมีความสุขเป็นทวีคูณได้เลย

 

เอกสารอ้างอิง

กรมสุขภาพจิต (2555) คู่มือคลายเครียด(ฉบับปรับปรุงใหม่),  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, กรุงเทพฯ

 71
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์