“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เทคนิคระงับอารมณ์โกรธง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เทคนิคระงับอารมณ์โกรธง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ความโกรธ หรือ Anger เป็นอารมณ์ที่เกิดได้ในมนุษย์เราทุกคน เมื่อรู้สึกไม่พอใจในสถานการณ์ต่างๆ และมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่เมื่อมีความโกรธจะแสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมา เช่น ก้าวร้าว โมโห ใช้กำลัง หรืออาจไปถึงต่อสู้ที่รุนแรง

 

อารมณ์โกรธเช่นนี้ สาเหตุหลักเกิดจากความเครียดสะสม และในทางกลับกันก็จะนำไปสู่ความเครียดทางจิตใจอันไม่พึงประสงค์ และความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานกับบุคคลรอบข้างได้ ดังนั้นคนเรามีความจำเป็นต้องระงับความโกรธให้ได้ เพื่อสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภาพลักษณ์ มิตรภาพ และการเข้าสังคม

 

 

เคล็ดลับการถามตัวเอง 4 ข้อ เพื่อระงับความโกรธ คำแนะนำจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 1 ลองถามตัวเองว่า “ความโกรธนี้ยังจะคงเป็นเรื่องสำคัญในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่?” ถามเพื่อให้ตัวเองได้คิดทบทวนใจให้เย็นลง มองปัญหาให้เล็กลง

ข้อที่ 2 ลองถามตัวเองว่า “ผลลัพธ์ที่เลวร้ายมากที่สุดจากความโกรธของตัวเองในครั้งนี้คืออะไร?” ถามให้ตัวเองได้คิดทบทวนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่จะต้องมาเสียเวลาโกรธก็ได้

ข้อที่ 3 ลองถามตัวเองว่า “สิ่งที่กำลังโกรธอยู่ เป็นสิ่งที่เราเองเคยทำให้ผู้อื่นโกรธหรือไม่?” บางครั้งอาจจะลืมไปว่าคุณก็เคยทำเรื่องแบบนี้ด้วยความไม่ตั้งใจเช่นกัน

ข้อที่ 4 ลองถามตัวเองว่า “เพราะเหตุใดคนนั้น จึงทำเช่นนั้นกับเรา?” ในหลายครั้งคุณจะพบว่าคนที่ทำแบบนั้นกับเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คิดอะไรเลย หรืออาจมีเหตุผลจำเป็นจริงๆ

 

“อย่าปล่อยให้ความโกรธ สร้างความเครียด และบั่นทอนสุขภาพจิตของเรานะคะ”

นอกจากนี้ความโกรธและความเครียดอาจทำให้เกิดอันตรายและอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคหัวใจได้

 

เอกสารอ้างอิง

  1. นภวัลย์ กัมพลาศิริ. บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม. เอกสารคำสอนประกอบรายวิชา NUR2205 การพยาบาลสุขภาพจิต. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  2. สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. จัดการความโกรธให้อยู่หมัด. [แผ่นพับ]
 741
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์