“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เสียง ภาวนา สมาธิ

เสียง ภาวนา สมาธิ

เสียง ภาวนา สมาธิ

เสียงดนตรีที่มีคลื่นความถี่และจังหวะต่อเนื่องในระดับ 60 BPM เป็นจังหวะที่ส่งผลดีต่อคลื่นสมองและการเต้นของหัวใจ ทำให้เกิดภาวะผ่อนคลาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในทุกๆ มิติ ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานก็ตาม และนำไปสู่สมาธิในระดับลึก

สอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งสมาธิตามแบบพุทธะ การมีชีวิตอยู่เพื่อการภาวนา มีลมหายใจเข้าออกเป็นการภาวนาอยู่ทุกขณะจิต ผู้เจริญภาวนาอยู่เสมอนั้น เมื่อฝึกฝนสติความรู้สึกตัวจนเข้มข้น จะค้นพบความผ่องแผ้ว ความงดงามบริสุทธิ์ และเข้าถึงที่สุดของความสุขได้ในตัวเอง

 

ลองฟังดูนะ แอดมินเอามาฝาก https://www.youtube.com/embed/gZpOd_dg-64

#กายดีอารมณ์ดีหัวใจดี

 1456
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์