“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มันดาลา ศิลปะสร้างสมาธิ ช่วยเยียวยาอารมณ์

มันดาลา ศิลปะสร้างสมาธิ ช่วยเยียวยาอารมณ์

มันดาลา คือ ศิลปะภาวนามีที่มาจากพระชาวทิเบตสร้างสรรค์งานศิลปะภายในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นการแสดงออกแห่งสภาวะของการรู้แจ้งอย่างถ่องแท้   

ปัจจุบัน มันดาลา นำมาเพื่อบำบัดสภาวะอารมณ์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย สร้างสมาธิ โอบอุ้ม ประคับประคอง ลดความเครียด

มันดาลา จะไม่จำกัดรูปแบบ โดยมากมักเริ่มจากโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดภายในตามแต่จินตนาการ มีทั้งการวาดรูปต่างๆ เช่น คน นก ต้นไม้ รูปหัวใจ การเรียงกลีบดอกไม้ หรือระบายสีอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน แต่ทุกด้านนั้นต้องเท่ากัน หรือสอดรับอยู่ภายใต้วงกลมเดียวกัน

ในขณะที่กำลังวาดรูปหรือใช้สีระบายในวงกลมอยู่ จิตจะไม่ฟุ้งซ่านจึงทำให้รู้สึกสงบขึ้น ที่สำคัญยังทำให้เกิด “ความนิ่ง” นำไปสู่การเยียวยารักษาจิต ทำชีวิตให้สมดุลและมีพลัง

 

อ้างอิง
Art Therapy ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาสังคม

 26441
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์