“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

คลายเมื่อย คลายเครียด บำบัดโรค ด้วยโยคะ

คลายเมื่อย คลายเครียด บำบัดโรค ด้วยโยคะ

โยคะ จัดเป็นการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ  (Stretching exercise) ร่วมกับการฝึกหายใจและการฝึกสมาธิ ช่วยปรับสมดุลหยินหยางในร่างกาย ช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย การศึกษาพบว่าในคนทั่วไปสุขภาพดีหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อฝึกโยคะอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะสามารถทำให้อาการป่วยดีขึ้นได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

 

โยคะช่วยบำบัดหรือบรรเทาโรคอะไรได้บ้าง

โรคหอบหืด เนื่องจากโยคะเป็นการฝึกกำหนดลมหายใจ ทำให้การทำงานของปอดดีขึ้น ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น

โรคความดันโลหิตสูง การฝึกหายใจที่ช้าลง ทำให้การบีบตัวของหัวใจผ่อนลง ความดันโลหิตก็สามารถลดลงด้วย

โรคกระดูกและข้อ โยคะเพิ่มความแข็งแกร่งของข้อต่อต่างๆ และเพิ่มความเเข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้ดี

โรคเบาหวาน การฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำหนักตัวและไขมันบริเวณช่องท้องลดลงได้ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงได้เช่นกัน

โรคเครียด ฝึกโยคะได้ฝึกการทำสมาธิ การเจริญสติ ช่วยผ่อนคลายความเครียดและบรรเทาอาการภาวะซึมเศร้าได้

โรคมะเร็ง การฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยทำให้อัตราการรอดตายมากขึ้นและผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้น เรื่องจากทำให้ความเครียดน้อยลง นอนหลับได้ดี ความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน การฝึกโยคะทำให้อาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวกทุเลาลงได้ โดยฝึกการหายใจเข้าและออกช้าๆแล้วใช้สติกำหนดรู้ด้วย Mindful Breathing  *ควรปรึกษาแพทย์หัวใจ ถ้าอาการไม่ทุเลา

 

เอกสารอ้างอิง

แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ์ (2555) Mind and Body ตอนที่ 4 โยคะบำบัด, วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 20-29

 497
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์