“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ขยันทำงานบ้าน โบกมือลาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ขยันทำงานบ้าน โบกมือลาโรคหลอดเลือดหัวใจ

 

กิจกรรมทางกายคืออะไร

กิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายไม่จำเป็นต้องทำโดยการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหักโหมเท่านั้น  ยังรวมไปถึงกิจกรรมที่ใช้แรงงานปานกลาง หรือหายใจเร็วขึ้นเล็กน้อย เช่น การเดินเร็ว การทำสวน การทำงานบ้าน ครั้งละนานๆหรือเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ที่ทำงาน ที่บ้าน การเดินทาง หรือทุกหนทุกแห่งที่สะดวก   ซึ่งตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย แนะนำให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย วันละ 20-30 นาที และ 3 วันต่อสัปดาห์ หรือขอเพียงการเดินอย่างเร่งรีบ หรือ เดินเร็ว ๆ ให้ได้ระยะทาง  2.5 -  3 กิโลเมตร ในระยะเวลา 30 นาทีต่อวัน เท่านี้ก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยสามารถแบ่งทำเป็นช่วง ๆ ครั้งละ  10  นาที  3  ครั้งต่อวันก็ยังได้

 

 

ประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย

        จะช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และอารมณ์ซึมเศร้า ช่วยให้ระดับไขมันดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม หลอดเลือดสมองตีบ และทำ ให้อายุยืนยาวเพิ่มขึ้น

 

กิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง        

        กิจกรรมทางกายต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ลองมาดูกันว่าต้องทำมากน้อยแค่ไหน ถึงจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเท่ากับการเดินอย่างเร่งรีบ 30 นาที

 

         เดินเร็ว ประมาณ 3 กิโลเมตร                   30    นาที

         ล้างรถ และเช็ดรถ                               45 - 60    นาที

         กวาดและเช็ดถูบ้าน                            45 - 60    นาที

         ซักผ้าและตากผ้า                                45 - 60    นาที

         ทำสวน ขุดดิน                                     30 - 45    นาที

         คราดหญ้า ตัดหญ้า                              30    นาที

         เล่นวอลเล่ย์บอล                                  45    นาที

         เต้นรำในจังหวะเร็ว                                30    นาที

         ออกกำลังแบบแอโรบิกในน้ำ                  30    นาที

         ว่ายน้ำ                                                20    นาที

         เล่นบาสเก็ตบอล                                   15 - 20     นาที

         ขี่จักรยาน ประมาณ 8 กิโลเมตร               30    นาที

         ขี่จักรยาน ประมาณ 6 กิโลเมตร                15     นาที

         กระโดดเชือก                                     15     นาที

         วิ่ง ประมาณ 2.4 กิโลเมตร                      15     นาที

         เดินขึ้นบันได                                      15     นาที

 

หมายเหตุ  ค่าพลังงานนี้เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย  70 กิโลกรัม  ถ้าหากน้ำหนักเบา ค่าพลังงานก็จะน้อยลง

        

        หากขาดการเคลื่อนไหวออกแรง จะทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และหลอดเลือดสมองตีบเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 1.9 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ  20 และโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 22

 

“อย่าลืมนะคะ แนะนำให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย วันละ 20-30 นาที และ 3 วันต่อสัปดาห์ หรือ

ขอเพียงการเดินอย่างเร่งรีบ หรือ เดินเร็ว ๆ ให้ได้ระยะทาง 2.5 - 3 กิโลเมตร ในระยะเวลา 30 นาทีต่อวัน”

        

 

เอกสารอ้างอิง

วิชัย เอกพลาการ และสมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ (2551), บทที่ 14 -กิจกรรมทางกาย, หนังสืิอเช็คหัวใจไม่ให้ตายเฉียบพลัน, สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ: กรุงเทพฯ

 

 409
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์