“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เคลื่อนไหวร่างกายตามตาราง 9 ช่อง

เคลื่อนไหวร่างกายตามตาราง 9 ช่อง

 

          ตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว แบบ  3 มิติ คือ  ซ้าย–ขวา,  หน้า–หลัง และ บน–ล่าง ในพื้นที่ที่กำหนด อาศัยพื้นที่ไม่มาก อุปกรณ์มีเพียงกระดาษหรือแผ่นไม้ และเทปกาว หรือหากมีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นอยู่แล้ว (แนวหินบล็อก พื้นกระเบื้องลายตาราง) แทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนอกจากสีชอล์กไว้เขียนตัวเลข เป็นกิจกรรมทางกายบริหารที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ นอกจากเป็นการออกกำลังกายเบาๆ กระตุ้นการทำงานของหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือดทั่วร่างกายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกบริหารสมองได้เป็นอย่างดี ให้ช่วยฝึกการรับรู้ การเคลื่อนไหว ความจำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังช่วยยืดกล้ามเนื้อ ให้กระดูกได้ขยับทำงาน พร้อมกับฝึกการทรงตัวไปด้วยกัน

 

วิธีเตรียมตารางเก้าช่อง

1. เตรียมกระดาษหรือแผ่นไม้ ขนาด  75 x 75 เซนติเมตร หรือ 1x1 เมตร แบ่งกระดาษหรือแผ่นไม้ออกเป็น 9 ช่องเท่าๆกัน หากเป็นพื้นปูนกลางแจ้ง หรือ พื้นกระเบื้องที่แบ่งช่องไว้แล้ว สามารถกำหนดพื้นที่ได้เลย

2. เขียนตัวเลข 1 - 9 ลงในช่องแต่ละช่อง จากช่องล่างสุดเรียงจากซ้ายไปขวา สลับตัวเลขได้ตามใจ

3. ใช้เทปกาวแปะกันไม่ให้กระดาษหรือแผ่นไม้เคลื่อนที่หลุดออก

 

          วิธีการออกกำลังกายด้วยตาราง  9  ช่อง โดยการสุ่มตัวเลขขึ้นมาเป็นชุดๆ เดินหรือกระโดดตามตัวเลขนั้นๆ เช่น อาจเริ่มจากเลข 1 ไปถึง 9 หรือจากเลข 9 กลับมา 1 หรือกระโดดเฉพาะเลขคี่หรือเลขคู่ เป็นต้น และถ้าอยากเพิ่มให้เป็นกิจกรรมสนุกมากขึ้นให้หาผู้เล่นมาเล่นด้วยกัน และหาอุปกรณ์เสริมอีกอย่าง คือ ลูกเต๋า ให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าเป็นตัวกำหนดว่าจะเดินไปกี่ช่อง หรือให้เดินถัดไปช่องเลขอะไร ข้อควรระวังเพียงข้อเดียว คือ หากเป็นผู้ที่มีอาการเจ็บข้อเข้า ปวดกล้ามเนื้อ ให้ใช้วิธีเดิน ไม่แนะนำให้กระโดด

 

ขอฝากกิจกรรมทางกายแบบง่ายๆ อุปกรณ์ก็ไม่เยอะ และยังสามารถเชื่อมสัมพันธภาพของเพื่อนๆหรือสมาชิกในครอบครัวได้ง่ายๆ

ลองดูนะคะ แล้วคุณจะสนุกจนลืมเหนื่อยไปเลยค่ะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) (2558) ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ :ฉะเชิงเทรา

 

 765
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์