“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

คุณประโยชน์ 9 ประการ จากการออกกำลังกาย

คุณประโยชน์ 9 ประการ จากการออกกำลังกาย

หลายคนก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี แต่มักจะได้ยินคำถามตามมาว่าดียังไง วันนี้เราสรุปข้อมูล 9 ข้อดีของการออกกำลังกายมาให้ เผื่อใครที่ยังลังเลในการไปออกกำลังกายจะได้นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้

  1. ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ทั้งอัตราจังหวะการเต้นของหัวใจและพลังในการสูบฉีดโลหิต ทำให้หัวใจบีบตัวแต่ละครั้งแล้วส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากขึ้นและเต็มที่
  2. บรรเทาอาการความดันโลหิตสูง ทำให้ความดันโลหิตลดลง
  3. ลดการเกิดหลอดเลือดแข็งตัว เนื่องจากการออกกำลังกายจะลดไขมัน LDL cholesterol ซึ่งจะไปจับที่ผนังเส้นเลือด ทำให้ลดภาวะหลอดเลือดแข็ง ตีบ ตัน
  4. ช่วยให้ปอดแข็งแรงขึ้น เนื่องจากออกกำลังกายทำให้ปอดรับก๊าซออกซิเจนได้เต็มที่ และขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากปอดได้ดีขึ้น
  5. สามารถช่วยควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ เนื่องจากการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อใช้น้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีขึ้น
  6. ทำให้น้ำหนักลดลงและรูปร่างดีขึ้น มวลไขมันลดลง มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น กระชับสัดส่วน รูปทรงได้
  7. ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดอาการข้างเคียงของภาวะกระดูกพรุน บรรเทาอาการปวดเมื่อย
  8. มีส่วนในการป้องกันมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากการออกกำลังกายจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น ป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จากการออกกำลังกายจะทำให้ไขมันในร่างกายลดลง ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ในระดับปกติ
  9. ทำให้อารมณ์ดีขึ้น มีความสุข เนื่องจากมีการหลั่งของสารสื่อประสาทเอนโดฟินท์และสารซีโรโทนิน ในสมองทำให้ผ่อนคลายจากความเครียด

 

เอกสารอ้างอิง

ปัทมาวดี สิงหจารุ (2559) การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ, โอเดียนสโตร์:กรุงเทพฯ

 

 

 

 88
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์