“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

การละเล่นไทยเทียบเท่าการออกกำลังกาย

การละเล่นไทยเทียบเท่าการออกกำลังกาย

 

        อยากให้ทุกคนลองนึกถึงเมื่อครั้งอดีตที่กำลังสนุกกับการละเล่นไทย ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ตี่จับ รีรีข้าวสาร กระโดดยาง เป็นต้น การละเล่นไทยทุกชนิดที่บรรพบุรุษเราแนะนำและสอนให้เล่นมาตั้งแต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินแก่สำหรับวัยเด็กแล้ว ยังมีคุณค่าอื่นๆแฝงอยู่มากมาย ได้แก่ การเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ  ซึ่งการละเล่นหลายชนิดฝึกให้เด็กได้รู้จักสังเกต เพิ่มทักษะ สร้างไหวพริบ ฝึกการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สอนให้เข้าสังคม สอนให้เด็กเข้ากับเพื่อนได้ง่าย ดังนั้น ถ้าเรานำการละเล่นอันทรงคุณค่ามาสอนให้ลูกหลานเราบ้าง ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยต่อสุขภาพกายและใจที่ดี และยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้สืบไปได้อีกด้วย

 

ประโยชน์สำคัญจากการละเล่นไทย

  1. การเดิน การวิ่ง การกระโดด จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสออกกำลังกายระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ตามวัย มีมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง และยังช่วยรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินเกณฑ์ได้ด้วย
  2. การร้องเพลง ปรบมือตามจังหวะ จะทำให้เด็กได้ฝึกระบบความคิด ความจำ สติปัญญา และยังส่งผลไปถึงการจัดการทางอารมณ์ การหาความสุข เพิ่มระดับความสนุกสนานได้อีกด้วย
  3. การมีกติกาเล่นเป็นทีม จะทำให้เด็กได้ฝึกการทำงานร่วมกัน มีการวางแผน การสร้างเป้าหมาย การเรียนรู้และเข้าหาเพื่อน การสร้างสังคมเพื่อน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

บทความนี้ขอยกตัวอย่างการละเล่นง่ายๆ 2 อย่าง ที่สามารถนำไปสอนสมาชิกตัวเล็กๆในครอบครัว ได้อย่างง่ายๆ และสามารถลงไปเล่นเป็นเพื่อนกับพวกเขา และยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

 

การละเล่นกระต่ายขาเดียว

โดยแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่ายเท่ากัน โดยผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็น"กระต่าย" จะยืนบนขาข้างเดียว งอเข่าขาอีกข้างไม่ให้เท้าสัมผัสพื้น แล้วกระโดดเขย่ง เพื่อไล่จับฝ่ายตรงข้ามคนอื่นๆ ให้สลับมาเป็นกระต่ายแทน นิยมเล่นตามลานโล่งกล้างหรือสนามหญ้า ทีมที่เป็นกระต่าย จะส่งกระต่ายมาทีละคน แล้วกระโดดเขย่ง ไล่แตะตัว อีกทีม หากกระต่ายเหนื่อย ก็แตะมือคนในทีมเดียวกัน สลับมาเป็นกระต่ายไล่ฝ่ายตรงข้ามแทน การกำหนดขอบเขตพื้นที่ชัดเจนตามปริมาณผู้เล่น เช่น ประมาณ 5x5 เมตร เพื่อให้การกวดไล่จับ ไม่ยากเกินไปนัก หากผู้ที่วิ่งหนีออกนอกบริเวณ ก็เสมือนถูกกระต่ายแตะตัวได้ ถือว่าโดนปรับแพ้และต้องมาเป็น"กระต่าย"แทน การละเล่นประเภทนี้จะช่วยออกกำลังกายขาได้เป็นอย่างดีมากๆ และฝึกทรงตัวด้วยขาข้างเดียว

 

รีรีข้าวสาร

การละเล่นยอดนิยมทุกยุคทุกสมัย สามารถมีผู้เล่นกี่คนก็ได้ แต่จะมีผู้เล่น 2 คนยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือกันเป็นรูปซุ้ม ส่วนคนอื่นที่เป็นคนรอดซุ้ม จะต้องเกาะเอวต่อๆ กันตามลำดับ หัวแถวจะพาลอดใต้ซุ้มมือพร้อมกับร้องเพลง บทเนื้อร้องประกอบการเล่นว่า “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เด็กน้อยตาเหลือก เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน คอยพานคนข้างหลังไว” อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจะเพี้ยนกันมาเป็นบทร้อง “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เด็กน้อยตาเหลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน คอยระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดี” ซึ่งเมื่อร้องถึงประโยคที่ว่า “คอยพานคนข้างหลังไว้” หรือ“คอยระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดี” ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้ ซึ่งคนสุดท้ายจะถูกคัดออกไปจากแถว แล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ทำเช่นนั้นจนหมดคน การละเล่นนี้จะช่วยให้ได้ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการเดินและวิ่ง ฝึกหัดให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักใช้วิธีหรือเทคนิคที่จะให้ตนเองรอดจากการถูกคล้องตัวไว้ และหัดให้เด็กรู้จักทำงานเป็นกลุ่มให้รอดพ้นจากการถูกกักตัวให้ได้

 

ขอฝากการละเล่นไทย เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับเด็กๆด้วยนะคะ

 

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557) การละเล่นพื้นบ้านไทย, โรงพิมพ์เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน:กรุงเทพฯ

 

 1091
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์