“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

จิบน้ำหวาน เสี่ยงเบาหวานและความดันสูง

จิบน้ำหวาน เสี่ยงเบาหวานและความดันสูง

 

 

            เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า การดื่มเครื่องดื่มรสหวาน หรือการรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง หรือรับประทานมากเกินไป จะมีความเชื่อมโยงกับการเกิดกลุ่มโรค Metabolic Syndrome ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และยังมีผลต่อความดันโลหิตสูง (Hypertension) อีกด้วย ซึ่งไม่นานมานี้งานวิจัยได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงกับความเสี่ยงของการเป็นความดันโลหิตสูง โดยทำการรวบรวมข้อมูลจาก 6 การศึกษาขนาดใหญ่ พบว่าการเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงมีผลต่อความเสี่ยงความดันโลหิตสูง และยังพบว่าปริมาณเครื่องดื่มนั้นมีปริมาณน้ำตาลสูงขึ้น จะมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูงมากขึ้นตามไปด้วย และโดยเฉลี่ยการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงมากกว่า 360 มิลลิลิตรต่อวัน จะเพิ่มความดันโลหิตขึ้นอย่างต่ำร้อยละ 6 เลยทีเดียว

            ด้วยเหตุนี้คงถึงเวลาแล้วที่จะหันมาดูแลเครื่องดื่มที่เราดื่มในชีวิตประจำวัน ว่ามีปริมาณน้ำตาลมากน้อยเพียง ควรจะจำกัดไม่ให้เกินอย่างไร ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำให้จำกัดปริมาณน้ำตาลต่อวันไม่เกิน 6 ช้อนชา หรือประมาณ 24 กรัม และจากงานวิจัยรายงานผลว่าหากดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเกิน 360 มิลลิตรต่อวันอาจทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นได้ ลองมาดูข้อมูลในตารางเพื่อพิจารณาประกอบ และปรับให้เข้ากับวิถีพฤติกรรมการบริโภคของเราแต่ละคนกันค่ะ

 

ตารางแสดงปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม

 

 

เอกสารอ้างอิง

Viranda H Jayalath, Russell J de Souza, Vanessa Ha, Arash Mirrahimi, Sonia Blanco-Mejia, Marco Di Buono, Alexandra L Jenkins, Lawrence A Leiter, Thomas MS Wolever, Joseph Beyene, Cyril WC Kendall, David JA Jenkins, John L Sievenpiper. Sugar-sweetened beverage consumption and incident hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective cohorts. The American Journal of Clinical Nutrition.2015;102:914-21

Bo Xi1, Yubei Huang, Kathleen Heather Reilly, Shuangshuang Li1, Ruolong Zheng, Maria T. Barrio-Lopez, Miguel A. Martinez-Gonzalez, Donghao Zhou. Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension and CVD: a dose–response meta-analysis.British of Journal Nutrition. 2015; 113:709–717

บทความออนไลน์ หยุดหวาน-มัน-เค็ม หยุดยั้งโรคเรื้อรัง เข้าถึงได้จาก https://www.doctor.or.th/article/detail/14800

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์