“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • อาหาร

  • หมูอนามัย-ไก่-ไข่อารมณ์ดี ปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ

หมูอนามัย-ไก่-ไข่อารมณ์ดี ปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ

  • หน้าแรก

  • อาหาร

  • หมูอนามัย-ไก่-ไข่อารมณ์ดี ปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ

หมูอนามัย-ไก่-ไข่อารมณ์ดี ปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ

คุณแม่บ้าน คุณพ่อบ้าน ออกไปจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ยามนี้จะเริ่มเห็นร้านขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งหมูและไก่ รวมไปจนถึงไข่ไก่ ในร้านสไตล์  Butcher Shop หรือ Modern Shop รูปแบบร้านสะดวกซื้อกระจายตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ไม่จำกัดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือเฉพาะในวิลล่าหรูๆอีกต่อไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งหมู ไก่ ไข่ที่แปะป้ายเอาไว้ว่าปลอดภัยสารพิษ  มีกรรมวิธีการขุนเลี้ยงแบบไม่ใช้สารเคมี ด้วยระบบการจัดการเลี้ยงที่ปล่อยให้ได้ออกมานอกคอกหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ หมูและไก่เหล่านี้จึงมีสุขภาพกายและจิตดี เพราะได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การได้เดิน-วิ่งในพื้นหญ้าโล่งกว้าง การคลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลง ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ถึงเวลานอนพาต้อนเข้าเล้า ฟาร์มบางแห่งเปิดเพลงบรรเลงให้ฟังด้วย ทำให้มี หมู-ไก่-ไข่อารมณ์ดีและมีความสุข 

ด้านกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมโครงการ "ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งในตลาดสด ร้าน Modern trade และ Shop จำหน่ายสินค้า ให้มีสุขลักษณะที่ดี นำไปสู่ความปลอดภัยในอาหารสู่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภคที่สำคัญสินค้าเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่าย ต้องมีต้นทางกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ และต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายกลับไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ และมีการเก็บตัวอย่างตรวจสอบประกอบการตรวจประเมิน เช่น ต้องไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ไม่มีฮอร์โมน สารเร่งเนื้อแดง หรือเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครุนแรง ตามหลักการ From Farm to Table

อ้างอิง : 1.สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มทก.) 

            2.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ

 1071
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์