“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมอนุกรรมการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ครั้งที่1/2566

ประชุมอนุกรรมการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ครั้งที่1/2566

พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ครั้งที่ 1/66 ในการนี้ที่ประชุมมีมติรับรองคุณนพมาศ ไวยรัชพานิช กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเป็นประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจคนใหม่ โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องการวางแผนจัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2566 และวาระการจัดค่ายพัฒนานักกีฬากระโดดเชือกเยาวชนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจั้มพ์โร้ปไทยและสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปประเทศเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเอมรัล
 140
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์