“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • วีดีโอ

  • พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แนะนำวิธีการ CPR ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แนะนำวิธีการ CPR ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

  • หน้าแรก

  • วีดีโอ

  • พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แนะนำวิธีการ CPR ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แนะนำวิธีการ CPR ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์