“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • วีดีโอ

  • นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจที่มีใจรักธรรมชาติ ความหลงใหลในธรรมชาติของคุณหมอเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจอย่างไร มาฟังเสียงหัวใจไปพร้อมกัน

นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจที่มีใจรักธรรมชาติ ความหลงใหลในธรรมชาติของคุณหมอเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจอย่างไร มาฟังเสียงหัวใจไปพร้อมกัน

  • หน้าแรก

  • วีดีโอ

  • นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจที่มีใจรักธรรมชาติ ความหลงใหลในธรรมชาติของคุณหมอเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจอย่างไร มาฟังเสียงหัวใจไปพร้อมกัน

นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจที่มีใจรักธรรมชาติ ความหลงใหลในธรรมชาติของคุณหมอเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจอย่างไร มาฟังเสียงหัวใจไปพร้อมกัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์