“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ไกลแค่ไหน คือ Social Distancing

ไกลแค่ไหน คือ Social Distancing

ไกลแค่ไหน คือ Social Distancing

“Social Distancing” คืออะไร

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวถึง “ระยะห่าง” ระหว่างบุคคล และสังคม ถือว่ามีความสำคัญมาก ในการลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ “โควิด-19” ลดการระบาด เพราะการรวมกันของคนหมู่มากเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว (super spread) จำเป็นที่จะต้องงดงานสังคม การจัดประชุมวิชาการก็ต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้

การรักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่น ทำอย่างไร?
อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราไม่พบปะพูดคุยกับใครเลยในทุกๆ วัน แต่เราสามารถเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และชัดเจนได้ ดังนี้
1.งดการสังสรรค์ ชุมนุม รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ กับคนจำนวนมาก เช่น งานปาร์ตี้ ชุมนุม คอนเสิร์ต ทำพิธีกรรมทางศาสนา มหกรรมต่างๆ
2.รักษาระยะห่างจากอีกคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการสูดเอาละอองน้ำลายจากการพูด ไอ จาม เข้าสู่ร่างกาย ถ้าจำเป็นต้องคุยใกล้ๆ ควรใส่หน้ากากอนามัย
3.ลดการสัมผัสกันในระยะใกล้ เช่น จับมือ กอด หอมแก้ม ทักทายแบบฝรั่ง
4.ลดการประชุมกันในห้องที่นั่งเรียงติดกัน และระยะเก้าอี้ค่อนข้างใกล้ ถ้าสามารถใช้การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตในช่วงนี้ได้ก็จะดีมาก
5.ลดการนั่งรับประทานอาหารในร้าน หรือโรงอาหารที่มีคนจำนวนมากนั่งติดกัน หรือใกล้กัน
6.ลดการเดินทางไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยสามารถเลือกซื้อของผ่านทางออนไลน์ได้
7.บางบริษัท หรือบางงานสามารถลดการติดต่อพูดคุยกับคนอื่นได้จากการทำงานที่บ้าน (work from home)
8.บางสถานศึกษาอาจแนะนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน
9.เปลี่ยนเวลาในการพบปะพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เช่น จัดรอบในการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มย่อยๆ ต่างเวลากัน
10.ลดการรับคนภายนอกเข้ามาในที่ทำงาน รวมทั้งคัดกรองคนภายนอกที่จะเข้ามาให้ดีด้วย
11.ลดการเดินทางให้น้อยครั้งที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะใกล้ชิดกับคนอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด

ตามหลักการแพทย์และการจัดการโรคระบาด “Social Distancing” เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายกิจกรรมเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้เลยแทบจะในทันที แค่ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงในสถานที่มีผู้คนพลุกพล่านมากมาย โดยเฉพาะเป็นคนที่เราไม่รู้ที่มาที่ไป

#หลัก3อดีต่อใจปลอดภัยโรค
#COVID19
#SocialDistancing

 1176
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์