“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาจั๊มป์โร้ปไทย จัดการการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาจั๊มป์โร้ปไทย จัดการการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาจั๊มป์โร้ปไทย จัดการการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาจั๊มป์โร้ปไทย จัดการการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย


ขอเชิญชวนทกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 ฯ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Download คู่มือการเเข่งขันฯ และใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1LLExBA3fRptmZhJNPRQYFXc3aMH0DauI?fbclid=IwAR1U3Aq7jizge-C-4gI0YL6R-uuArC2HuUJfQPuQ0FJg9KGcw1gzcbLgPr0...

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ Email: score.thaijumprope@gmail.com
ในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
 50
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์