“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  คุณเจริญ อัสสวิโรจน์เรือง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  คุณเจริญ อัสสวิโรจน์เรือง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คุณเจริญ  อัสสวิโรจน์เรือง    มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 87
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์