ปรับเป็นสีปกติ

จัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก ปี 2560

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก ปี 2560 

-วัดความดันโลหิต และหาระดับไขมันใต้ผิวหนัง

-ตรวจสุขภาพฟรี

-เสวนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

-เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จาก โครงการอาหารไทยหัวใจดี

 

ณ หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สีลม 

 

SPONSORS