นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก ปี 2560

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก ปี 2560

ณ หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สีลม 

SPONSORS