เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก2019

วันที่ 29 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562

ตามที่ World Heart Federation ได้กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ในวันหัวใจโลก เพื่อเชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมเดินในวันหัวใจโลก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากการร่วมเดินออกกำลังกายระยะทาง 2.5 ก.ม. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ชมนิทรรศการความรู้เรื่องหัวใจและหลอดเลือด สาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ตรวจสุขภาพกับสถาบันโรคทรวงอก รับของที่ระลึกจากบูธธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บูธ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บูธสก๊อตรังนก ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานธง กระทรวงสาธารณสุข

SPONSORS